LW Bogdanka ogłosiła

 autor: JM

 wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku
We wtorek (19 kwietnia) Lubelski Węgiel Bogdanka opublikował wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Wynika z nich, że spółka w tym okresie wypracowała zysk netto w wysokości 143,2 mln zł, a produkcja węgla wyniosła 2,8 mln ton.
W pierwszym kwartale br. przychody ze sprzedaży netto wyniosły 731,8 mln z, EBITDA - 276,5 mln zł, EBIT - 179,7 mln zł, a zysk netto - 143,2 mln zł.
Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2,8 mln ton, a sprzedaż 2,7 mln ton.
Bogdanka poinformowała, że podtrzymuje przyjęty na 2022 r. plan produkcyjny na poziomie ok. 9,5 mln ton.
„Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2022 r., którego publikację zaplanowano na 24 maja 2022 roku” - czytamy w komunikacie.