Mimo procedury

autor: TRz

cofnięcia koncesji, trwa budowa kopalni węgla
Kopalnia Węgla Kamiennego Heddi II w Ścinawce Średniej miała rozpocząć wydobycie węgla w maju 2021 r., lecz nie dotrzymała tego terminu. W związku z tym Ministerstw Klimatu i Środowiska rozpoczęło procedurę cofnięcia koncesji, wzywając do usunięcia naruszeń warunków koncesji wydobywczej. Choć od tamtego czasu minął niemal rok, budowa zakładu trwa, a węgiel nadal leży pod ziemią.
- Do Dyrektora OUG we Wrocławiu nie wpłynęła żadna decyzja o cofnięciu koncesji. Pismem z dnia 21 lutego 2022 r. Dyrektor OUG we Wrocławiu zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych o udzielenie informacji o stanie sprawy, w związku z postanowieniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 maja 2021 r., znak DGK-WKS.761.100.2021.MK.1, wzywającym NEXANO Minerals Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia polegającego na niewypełnieniu warunku określonego w pkt. 8 koncesji nr 1/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. udzielonej na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „HeddiI II” , położonego na terenie gminy Radków, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim. Do dnia 4 kwietnia 2022r. nie wpłynęła odpowiedź na to pismo – informuje Anna Swiniarska-Tadla, rzecznik prasowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Powstająca u podnóża Gór Stołowych kopalnia węgla po raz ostatni była kontrolowana przez OUG we Wrocławiu niedługo po ministerialnym postanowieniu. Po tej kontroli, zakończonej 23 czerwca 2021 r., na wniosek Dyrektora OUG we Wrocławiu, kolejnej kontroli dokonał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości – w szczególności dotyczących gospodarowania masami ziemnymi z budowy prowadzonej na podstawie pozwolenia i projektu budowlanego.
Przedsiębiorca - NEXANO Minerals Sp. z o.o - posiada aktualnie Plan ruchu zakładu górniczego „KWK Heddi II” sporządzony na lata 2022 – 2025. Plan ten został zatwierdzony decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2022 r.;
Do chwili obecnej NEXANO Minerals Sp. z o.o. w ruchu zakładu górniczego „KWK Heddi II” prowadzi roboty określone w „Projekcie technicznym powierzchniowej strefy dostępowej w rejonie planowanych wlotów upadowych do złoża pokładu 409/410, KWK HEDDI II w Ścinawce Średniej”, zatwierdzonym decyzją Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2021 r., która również udziela przedsiębiorcy pozwolenia na budowę.
Dyrektor OUG we Wrocławiu decyzją z 31 marca 2022 r. zmienił wcześniejszą decyzję udzielającą pozwolenia na budowę i zatwierdził projekt budowlany zamienny dla opisanego zamierzenia inwestycyjnego, który zawiera zmiany dotyczące: lokalizacji upadowych transportowej i wentylacyjnej, lokalizacji zbiornika retencyjnego wód opadowych i lokalizacji zbiorników betonowych. Nie rozpoczęto dotychczas wykonywania wyrobisk podziemnych, natomiast przedsiębiorca prowadzi roboty budowlane w ruchu zakładu górniczego.
Heddi II ma szansę być pierwszą nową kopalnią węgla kamiennego zbudowaną w XXI wieku w polskich Sudetach. Wieś Ścinawka Średnia ma już tradycje górnicze. W czasach niemieckich wydobywano tam węgiel. Istniała też stosunkowo spora elektrownia węglowa, która została wyłączona z użytku dopiero w czasach PRL.