Podyskutujemy

 o przyszłości górnictwa

 Autor: ZJ
W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 27 kwietnia w godz. 9.30-11.00, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się sesja pt. „Górnictwo” poświęcona problemom sektora węglowego, na którą serdecznie zapraszamy.
Podczas sesji poruszony zostanie między innymi temat dotyczący węgla w gospodarce i energetyce w bliskiej i średniej perspektywie. Będzie także mowa o tym, jak zapełnić lukę po węglu importowanym wcześniej z Rosji.
Poruszona zostanie również problematyka związana z nową sytuacją, w jakiej znalazło się rodzime górnictwo, w tym szans i możliwości zwiększenia wydobycia.
Będzie także mowa o restrukturyzacji sektora węglowego i transformacji regionów górniczych. Podczas sesji zastanowimy się także nad tym, jak wykorzystać posiadany dorobek - kadry i kompetencje, zasoby i instytucje, technologie i tereny.
W dyskusji, którą poprowadzi Rafał Kerger, nasz redaktor naczelny, będą uczestniczyć: Sebastian Bartos, zastępca prezesa zarządu ds. handlu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej; Jacek Pytel, prezes zarządu Tauronu Wydobycie; Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego; Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, wiceprezes-senior Euracoal; Janusz Steinhoff, przewodniczący rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wicepremier w latach 2000-2001, minister gospodarki w latach 1997-2001; Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii w latach 2015-2019; Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2016-2020, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Technologii w latach 2020-2021, Henryk Stabla, prezes Carboautomatyki i Kasjan Wyligała, zastępca prezesa ds. operacyjnych zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.