Komisja zbada

Aautor: JAN

katastrofę w Zofiówce
W poniedziałek, 25 kwietnia, Adam Mirek - prezes Wyższego Urzędu Górniczego - powołał Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju - informują służby prasowe WUG.
Komisja będzie pracowała pod przewodnictwem Zbigniewa Rawickiego – dyrektora Departamentu Górnictwa WUG. W jej skład weszli eksperci, specjaliści i naukowcy m.in. z: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Śląskiej i Głównego Instytutu Górnictwa.
Do głównych zadań Komisji będzie należało m.in.: określenie mechanizmu wstrząsu wysokoenergetycznego, zaistniałego w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, oraz przesłanek zaistnienia tego wstrząsu, którego skutkiem było tąpnięcie oraz wypadek zbiorowy; analiza zagrożenia metanowego, w kontekście tąpnięcia, o którym mowa w pkt. 1, uwzględniająca stosowane metody prognozowania oraz działalność profilaktyczną; przygotowanie opinii w zakresie wpływu prowadzonych robót na sejsmiczność w rejonie zaistniałego zdarzenia oraz możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w tym rejonie;ocena akcji ratowniczej.