Inwestorzy czekają

 na tereny pogórnicze. Potrzebna przyspieszona ścieżka legislacyjna

Uproszczenie ścieżki przekazywania terenów pogórniczych do samorządów lub specjalnych stref ekonomicznych jest jednym z koniecznych warunków przyspieszania sprawiedliwej transformacji w gminach górniczych - podkreślali przedstawiciele Jastrzębia-Zdroju i Gliwic podczas sesji „Sprawiedliwa transformacja” ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Gliwice od lat rozbudowują strefę nowoczesnych technologii. Stworzony kilkanaście lat temu Technopark Gliwice wciąż się rozwija. Jest przystanią dla kolejnych firm i przykładem efektywnej współpracy na linii miasto-nauka-gospodarka. Przedsiębiorców chętnych do lokowania firm w mieście nie brakuje, brakować zaczyna terenu.
- Strefa nowoczesnych technologii się rozrasta, nie nadążamy przygotowywać nowych terenów dla tych którzy chcą tam inwestować – mówił prezydent Gliwic Adam Neumann podczas sesji „Sprawiedliwa transformacja” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
Jak zauważył, rozwiązaniem byłoby szybsze przejmowanie przez gminy terenów pogórniczych należących do spółek skarbu państwa.
- My samorządowcy zabiegamy o to, by jak przyspieszyć ścieżki przejmowania brownfieldów przez samorządy, by móc je zagospodarować, czy np. tworzyć projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Tymczasem mam wrażenie, że kopalnie, spółki skarbu państwa odcinają się od problemu. My nie uciekamy od problemu, kierujemy od dawna sygnały do rządu, MAP, że oczekujemy uproszczenia i przyspieszenia procedur – dodał prezydent Gliwic.
W podobnym tonie wypowiadała się Agnieszka Pabich, pełnomocnik prezydent Jastrzębia Zdroju ds. strategii i rozwoju.
- Wiemy, co znaczy likwidacja zakładu bez projektu i pomysłu na to, co dalej z terenem. By nowa sprawiedliwa transformacja mogła przebiegać sprawnie, oczekujemy uproszczenia ścieżki przekazywania terenów pogórniczych do JST lub specjalnej strefy ekonomicznej, uproszczenia procedur związanych z miejscowym planem zagospodarowania oraz zablokowania wydawania koncesji na wydobycie na terenach objętych transformacją – dodała przedstawicielka Jastrzębia-Zdroju.