Węgiel daje zarobić

 autor: JM

W minionym roku Grupa Kapitałowa Bumech, do której należy kopalnia Silesia, wypracowała zysk netto w wysokości prawie 404 mln zł. Dla porównania przed rokiem było to 1,57 mln zł.
Jak czytamy w raporcie rocznym GK Bumech, zysk operacyjny w 2021 roku wyniósł 216,53 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,12 mln zł (w 2020 roku było to 78,62 mln zł).
Jak informowali już wcześniej przedstawiciele spółki, GK Bumech zanotował w 2021 roku 284 mln zł dodatkowych przychodów z tytułu przejęcia PG Silesia. W komunikacie wskazano, że zgodnie z finalnym rozliczeniem transakcji nabycia 99,975 proc. akcji Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia, w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Bumechu za 2021 r., pojawi się 284 mln zł w kategorii pozostałe przychody operacyjne.
- Rok 2021 był rokiem przełomowym dla Bumech i całej Grupy Kapitałowej Bumech. W styczniu 2021 roku sfinalizowano zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, która prowadzi wydobycie węgla kamiennego w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Przewidując zbliżającą się koniunkturę na surowce energetyczne, od pierwszego dnia przystąpiono do restrukturyzacji tej spółki. Najpilnieszymi zadaniami było przerwanie przygotowań do likwidacji kopalni i nadrobienie zaległości inwestycyjnych, aby kontynuować działalność kopalni – wskazał Andrzej Buczak, prezes zarządu Bumechu.
Jak zaznaczyli w raporcie przedstawiciele spółki, dzięki wznowieniu prac przygotowawczych, które zostały zatrzymane przez poprzedniego udziałowca w październiku 2020 roku, aktualnie eksploatowane są trzy ściany wydobywcze, pozwalając przedsiębiorstwu w pełni wykorzystać dobrą koniunkturę na węgiel, której towarzyszy wzrost cen tego surowca. Kopalnia wydrążyła siedem przodków, tj. chodnik 300, 300a i dowierzchnie ściany 300 w pokładzie 310 oraz pochylnię 107, chodnik 124, 124a i dowierzchnię ściany 124 w pokładzie 327.
Aktualnie prowadzone się prace w chodnikach 341, 341a w pokładzie 312 oraz chodnikach 330 i 330a w pokładzie 330. W okresie od wznowienia prac przygotowawczych do końca marca 2022 roku wydrążono sumarycznie około 5 450 metrów wyrobisk. Kopalnia w dalszej kolejności planuje rozpoczęcie drążenia pochylni 410 udostępniającej możliwość rozcięcia pokładów 315 w partii wschodniej i 327 w partii centralnej. Na koniec marca 2022 roku eksploatowane były trzy ściany wydobywcze, tj. ściana nr 300 w pokładzie 310, która uzyskała 325 metrów bieżących postępu, ściana nr 354 w pokładzie 315, która uzyskała 845 metrów bieżących postępu oraz ściana nr 124 w pokładzie 327, która uzyskała 130 metrów bieżących postępu.