Tomasz Cudny

 autor: JM

 ponownie prezesem JSW
 We wtorek (10 maja) rada nadozrcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wybrała zarząd spółki na XI kadencję. Prezesem zarządu JSW został ponownie Tomasz Cudny. Na stanowiskach pozostaną też pozostali dotychczasowi członkowie zarządu spółki.
Jak poinformowała spółka w raporcie biężącym z 10 maja, w tym dniu rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu do składu zarządu spółki XI kadencji następujących osób: Tomasza Cudnego na stanowisko prezesa zarządu, Sebastiana Bartosa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, Roberta Ostrowskiego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych, Edwarda Paździorko na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych oraz Artura Wojtkowa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej.
Wyżej wymienione osoby zostaną powołane w skład Zarządu Spółki XI kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., zatwierdzającego "Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku" oraz "Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku"” - napisano w komunikacie spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW, o którym mowa w komunikacie ma się odbyć 3 czerwca br.