Centrum światowego

autor: Adam Maksymowicz

 górnictwa przenosi się do Afryki
 Międzynarodowa konferencja górnicza w Kapsztadzie (RPA), która odbywa się w dniach 9 -12 maja 2022 r. ,nosi nazwę African Mining Indaba . Po raz pierwszy w weźmie w niej udział czterech prezydentów z RPA, Bostwany, Zambii i DRC.
Również po raz pierwszy na konferencję przybyła duża reprezentacja górnicza firm z USA na czele z Nolitha Fakude podsekretarzem stanu ds. wzrostu gospodarczego, energii i środowiska reprezentującego rząd Stanów Zjednoczonych.
Tak wysoko postawionych gości konferencja ta dotąd nie miała. Ich udział obok ekspertów górniczych z całego świata, nie jest przypadkowy. W skali globalnej dotyka nas już nie tylko kryzys energetyczny, czy minerałów krytycznych dla przemysłu informatycznego, samochodowego, czy dla urządzeń odnawialnych źródeł energii, kryzysy te łącznie stwarzają zagrożenie dostaw dla wszystkich surowców niezbędnych dla funkcjonowania współczesnej gospodarki.
Pozornie wydawałoby się, że nic prostszego, wszak surowców na świecie nie brakuje, również na wszystkich innych kontynentach. Problem jest jednak w tym, że obecnie Afryka jest najlepiej przygotowana do ich eksploatacji oraz posiada najlepsze przyrodnicze warunki geologiczno – górnicze do ich wydobycia.
Udział delegacji rządowej USA, jest tu o tyle ułatwiony, że Chiny, które dominują w afrykańskich inwestycjach górniczych, tradycyjnie już nie biorą udziału w tej konferencji, podobnie Rosja też nie uczestniczy w tej konferencji.
Afrykańskie media podnosząc tę kwestie piszą, że obecnie centrum światowego górnictwa przenosi się do Afryki. Pierwszym mówcą programowym był prezydent Zambii Hakainde Hichilema. Zwrócił on uwagę na potrzebę rozwinięcia poszukiwań surowców w skali całego kontynentu w celu zidentyfikowania nowych zasobów. Obok górnictwa w wielkiej skali wskazał na potrzebę docenienia jego rzemieślniczego charakteru, górnictwa na małą skalę, które jest niezwykle ważne dla wielu ludzi w Afryce. Apelował, aby rządy i duże firmy współpracowały z ludnością, co przyczyni się do wypracowania porozumień społecznych akceptujących rozwój górnictwa.
O sytuacji afrykańskiego górnictwa powiedział: „Jestem zawstydzony, że wśród tak wielkiego bogactwa mamy tyle ubóstwa”.
Prezydent odniósł się też do kluczowego w jego kraju górnictwa rud miedzi. Powiedział, że Zambia planuje zwiększyć produkcję miedzi do 3 000 000 t/r (obecnie jest to niecałe 900 000 t/r). Ale kraj nie chce być tylko źródłem surowców dla rewolucji pojazdów elektrycznych (EV). Chce być głównym graczem w tym rozwoju, ustanawiając technologię EV i możliwości produkcyjne.
Hichilema zobowiązał się do współpracy z sektorem prywatnym, do rozwijania partnerstwa publiczno-prywatnego, wskazując, że to podejście sprawdziło się w innych krajach.
Jako kolejny mówca minister zasobów mineralnych i energii Republiki Południowej Afryki Gwede Mantashe podkreślił potrzebę wykorzystania górnictwa do osiągnięcia szerszego rozwoju gospodarczego w Afryce. Zaproponował aby wydobyte w Afryce surowce przetwarzać na miejscu. Korzyści zapewniłyby, uzyskanie pełnej własności kompletnych łańcuchów przetwarzania surowców wydobywanych na całym kontynencie.

1550146187 rpa glencore