JSW przedstawi

autor: MD

 niebawem wyniki za pierwszy kwartał
 W piątek, 20 maja, Jastrzębska Spółka Węglowa przeprowadzi transmisję internetową z ogłoszenia wyników finansowych za pierwszy kwartał br. Jej początek zaplanowano na godz. 12.00.
W celu poprawnego odbioru, komputer winien spełniać następujące wymagania: Adobe Flash Player wersja 10 lub wyższa, przeglądarka z włączoną obsługą javascript oraz łącze internetowe o minimalnej faktycznej przepustowości 512 kbps.
Przypomnijmy, że w marcu JSW podsumowała ub.r. Wypracowała wówczas prawie 953 mln zł zysku netto. EBITDA Grupy Kapitałowej JSW w 2021 r. (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 2,9 mld zł. Z kolei przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 10,6 mld zł i były wyższe o 53,2 proc. niż uzyskane w 2020 r.
W 2021 r. zakłady wchodzące w skład GK JSW wyprodukowały 13,8 mln t węgla ogółem oraz 3,7 mln t koksu. Produkcja węgla koksowego i węgla do celów energetycznych wyniosły odpowiednio 80 proc. i 20 proc.
Przychody Grupy ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych były wyższe o 42,9 proc. niż w roku poprzednim i wyniosły ponad 5 mld zł, natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych były wyższe o 69,1 proc. i również osiągnęły ponad 5 mld zł.