Zmiana nazwy

Polska Agencja Prasowa

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla będzie Instytutem Technologii Paliw i Energii
Zmiana nazwy Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu na Instytut Technologii Paliw i Energii - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ma to pozwolić postrzegać Instytut, jako jednostkę ukierunkowaną na prace rozwojowe m.in. w obszarze energii - dodano.
Na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu we wtorek opublikowano informację dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, który we wtorek ukazał się wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Celem rozporządzenia jest reorganizacja instytutu badawczego pod nazwą Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu (...), polegająca na zmianie jego nazwy - napisano w wykazie.
Jak wyjaśniono, prowadzone przez Instytut badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe związane ściśle z koksownictwem i metalurgią, tworzyły i tworzą koncepcje nowego spojrzenia na węgiel i technologie jego przetwarzania wykraczając daleko poza procesy koksowania.
Podkreślono, że działania Instytutu skupiają się także na pracach związanych z produkcją paliw niskoemisyjnych dla gospodarki komunalnej i ciepłownictwa indywidualnego. Wskazano, że Instytut, nie rezygnując z dorobku w obszarze karbochemii i przetwórstwa węgla, podejmuje działania badawczo-rozwojowe w obszarach transformacji energetycznej, czystego powietrza, gospodarki o zamkniętym obiegu oraz gospodarki wodorowej. Dodano, że trendy te są zgodne z bieżącą polityką środowiskową, energetyczną i przemysłową.
Obecna nazwa Instytutu nie jest reprezentatywna dla faktycznie realizowanej przez Instytut działalności, który poprzez swoją nazwę postrzegany jest jako jednostka ukierunkowana wyłącznie na rozwiązywanie problemów właściwych sektorowi wydobywczemu, a w szczególności węglowemu, podczas gdy ta współpraca stanowi niewielki udział w strukturze realizowanych prac naukowo-badawczych czy wdrożeniowych - wyjaśniono.
Zdaniem autorów projektu, proponowana nowa nazwa - Instytut Technologii Paliw i Energii - bardziej spójna z faktycznymi obszarami działalności przyczyni się do poprawy rozpoznawalności Instytutu w środowisku naukowym oraz gospodarczym, zarówno na poziomie kraju, jak również Europy i Świata.
Wydanie rozporządzenia, które spowoduje zmianę nazwy Instytutu, pozwoli postrzegać go jako jednostkę ukierunkowaną na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze energii i technologii paliw, a nie tylko związanych z termochemicznymi aspektami przetwarzania i wykorzystania paliwa kopalnego - węgla - czytamy.
Jak podano w informacji, organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister Piotr Pyzik.