JSW jeszcze nigdy

 autor: MD

nie miała takich wyników
 Konferencja wynikowa zbiegła się z przeżywaniem przez nas tragedii, które miały miejsce w kopalniach Pniówek i Zofiówka – powiedział portalowi netTG.pl prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny.
- Te dwa zdarzenia przełożą się na zmniejszenie wydobycia w JSW. To będzie ok. 400 tys. t w tym roku. Ale dokładna wartość będzie znana później - dodał prezes. Wyjaśnił, że obecnie trwają analizy w tej sprawie.
 Mamy rewelacyjne wyniki, ale nie jest nam dane się z nich cieszyć. Takich wyników jak, te za pierwszy kwartał, JSW jeszcze nigdy nie miała – przyznał.
 Przypomnijmy, że po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku GK JSW osiągnęła zysk netto w wysokości 1,85 mld zł, a więc o 82,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale.
Wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 2,60 mld zł. To wzrost o 40 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW były wyższe o 27,3 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku i osiągnęły wartość 4,93 mld zł. W omawianym okresie średnia cena sprzedaży węgla koksowego wyniosła 1 366 zł za tonę, tj. więcej o 26,3 proc, natomiast cena koksu wzrosła o 12,7 proc dochodząc do poziomu 1 976 zł za t.
Wolumen produkcji węgla ogółem w pierwszym kwartale tego roku został zrealizowany na poziomie 3,8 mln ton i był wyższy o 5,4 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku. Produkcja koksu wyniosła 0,9 mln ton i była niższa o niespełna 2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku sprzedaż węgla ogółem wzrosła o 6,7 proc. w relacji do czwartego kwartału 2021 roku i wyniosła 4,1 mln ton. Sprzedaż koksu w pierwszym kwartale 2022 roku zrealizowana została na poziomie 0,9 mln ton i była wyższa o 7,2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2,68 mld zł, tj. więcej o 31,7 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były wyższe o 20,7 proc. w analizowanym okresie i sięgnęły 2,06 mld zł.
Wydatki na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w omawianym okresie wyniosły 541,3 mln zł (w ujęciu gotówkowym) i były wyższe o 15,2 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego.