Politechnika Śląska tradycja

autor: Kajetan Berezowski

 i współczesność
Trwają prace renowacyjne na wewnętrznym dziedzińcu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po ich zakończeniu przestrzeń ta uzyska nowoczesny wygląd, stając się miejscem bardziej przyjaznym dla studentów, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
Władze Wydziału szykują rekrutację, wychodzą z atrakcyjną ofertą edukacyjną, a przy okazji hołdują górniczym tradycjom. Raz jeszcze dementują pojawiające się informacje o tym, że usunięte zostaną symbole stanowiące o historii Wydziału, czyli figura św. Barbary i wagonik z węglem. Przywołują przy tym notatkę autorstwa prof. Krystiana Probierza zamieszczoną w portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie w kwietniu br., a dotyczącą przyszłości figurki św. Barbary znajdującej się na dziedzińcu Wydziału.
Obiekty te zostaną umieszczone na postumentach i podświetlone, przez co staną się bardziej wyeksponowane niż obecnie – zapewniają.
Prace przy figurze św. Barbary odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków, a działania zostały poprzedzone desakralizacją figury zgodnie z procedurami Kurii Biskupiej w Gliwicach. Widok dziedzińca po renowacji przedstawiony został na specjalnych wizualizacjach, które były już prezentowane w czasie uroczystej Wydziałowej Akademii Barbórkowej w grudniu ubiegłego roku i są od ponad roku dostępne na tablicy w holu Wydziału.
Władze Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej zachęcają zatem wszystkich, którym leży na sercu dobro i rozwój Wydziału, aby korzystali z informacji źródłowych. Wydział jest otwarty dla wszystkich i tu można uzyskać informacje o kierunkach rozwoju i trwających inwestycjach za ponad 10 mln zł, prowadzonych dzięki wielkiej życzliwości władz rektorskich, a w szczególności prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej.
Od października br. ruszamy z nową inicjatywą związaną z dokształcaniem pracowników Polskiej Grupy Górniczej na studiach magisterskich, oferta będzie dedykowana przede wszystkim dla tych, którzy nie mają studiów z zakresu górnictwa i geologii, a w przyszłości będą pełnić funkcje wyższego dozoru i stanowiska kierownicze w sektorze górniczym. Koncepcja kształcenia i program studiów przygotowane pod taki zakres wiedzy zostały zaakceptowane przez władze rektorskie – mówi prof. inż. Franciszek Plewa, dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.
– Zapraszamy całą społeczność akademicką Wydziału oraz przyjaciół, absolwentów i sympatyków do udziału w naszych tradycyjnych, corocznych uroczystościach barbórkowych, a mianowicie konferencji naukowej, powtórnej immatrykulacji oraz tradycyjnej Barbórki. Ostatnia, ubiegłoroczna uroczystość z wielkim sukcesem odbyła się 3 grudnia 2021 r. w hali sportowej Arena Gliwice. W uroczystości wzięło udział 360 gości. Jako jedyni nie odwołaliśmy tej imprezy – dodaje prof. Franciszek Plewa.
Tymczasem minęły już matury i lada chwila rzesze absolwentów szkół średnich staną przed wyborem kierunku studiów. Wydział na tym polu może zaoferować przyszłym studentom spory wachlarz możliwości, gdyż zawarł umowy z największymi spółkami górniczymi oraz z wiodącymi na rynku firmami, nie tylko z branży górniczej. Stale też jest aktualizowana oferta dydaktyczna skierowana zarówno do uczniów szkół średnich, jak i młodszej młodzieży oraz dzieci ze szkół podstawowych.
Na stronie: https://www.polsl.pl/rg/wspolpraca-ze-szkolami/ można zapoznać się z propozycjami wykładów oraz warsztatów, które prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników mają na celu przybliżyć przyszłym studentom tematykę prowadzonych kierunków studiów. Zajęcia zostały podzielone na kilka bloków tematycznych, takich jak: Geografia/Ochrona Środowiska, Automatyka/Informatyka, Chemia/Fizyka/Matematyka, Mechatronika/Mechanizacja/Budowa Maszyn, Edukacja i Bezpieczeństwo, Wiedza o Społeczeństwie/Historia, Podstawy Przedsiębiorczości.
Warte uwagi są również zajęcia dedykowane specjalnie dla szkół o profilu górniczym i geodezyjnym. Warsztaty z tego zakresu obejmują m.in. zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wielu technik obserwacyjnych stosowanych w geodezji. Uczniowie mają możliwość wykonywania pomiarów z wykorzystaniem odbiorników satelitarnych GNSS, skanerów laserowych, zrobotyzowanych tachimetrów oraz bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Zapewniają to nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz oprogramowanie. Ciekawą ofertę stanowią również dedykowane warsztaty z zakresu wykonywania opracowań geoinformacyjnych w środowisku szeregu programów narzędziowych umożliwiających tworzenie baz danych przestrzennych.