Zaangażowani

autor: RED

zdyscyplinowani w Bogdance
 Zastosowanie wiedzy medycznej w organizacji pracy oraz odpowiedzialność pracowników pozwoliły skutecznie chronić załogę przed wirusem SARS-CoV-2 oraz utrzymać produkcję węgla w LW Bogdanka. Dwa lata funkcjonowania spółki w zupełnie nowej i jakże trudnej dla wszystkich rzeczywistości pokazały, że dzięki odpowiedzialności i zaangażowaniu załogi zakład działał bez zakłóceń.
Ograniczanie zagrożenia
Ogłoszenie pandemii i pierwszych restrykcji wymagało od nas wszystkich dyscypliny i zaangażowania. Ani pracodawca, ani pracownicy nie byli przygotowani na taką sytuację, a cały świat uczył się walki z groźnym wirusem. Zarząd Bogdanki podjął niezwłoczne działania w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pracowników poprzez chociażby pozyskanie wszelkich dostępnych informacji o pandemii koronawirusa od naukowców Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, od specjalistów, wśród których nie brakuje autorytetów z dziedziny wirusologii. W czasie pandemii zorganizowano i przeprowadzono z nimi oględziny zakładu górniczego, w celu zdefiniowania ryzyk (miejsc) mogących ułatwiać transmisję koronawirusa podczas standardowego funkcjonowania ruchu kopalni.
Na podstawie tych działań podjęto szereg przedsięwzięć, które miały za zadanie maksymalnie ograniczyć zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród załogi własnej, jak i firm zewnętrznych wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego. Została niezwłocznie opracowana broszura dla pracowników pt. „Podstawowe informacje i zasady ochrony – Koronawirus SARS-CoV-2” oraz równolegle zaczęło obowiązywać zarządzenie zawierające „Instrukcje postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS -CoV-2 na terenie Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA, poza terenem spółki oraz w sytuacji wystąpienia potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem wraz z instrukcją ewakuacji podejrzanych o zakażenie pracowników do miejsca odosobnienia i zabezpieczenia osób biorących udział w ewakuacji”.
W ślad za nim kierownik ruchu zakładu górniczego wydał wewnątrzzakładowe zarządzenia i polecenia, które regulowały nowe zasady: organizacji pracy załogi, prowadzenia jazdy ludzi i transportu pracowników pod ziemią, dbania o higienę osobistą (zamontowano 36 umywalek wraz z mydłem w wyrobiskach dołowych, w tym w rejonach ścian i przodków), zakazano używania tabaki, wprowadzono ruch jednostronny w obiektach Spółki. Te procedury były wielokrotnie aktualizowane w celu dostosowywania do bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.
Ponadto w celu zmotywowania pracowników LW Bogdanka SA do przestrzegania reżimu sanitarnego w zakładzie pracy Zarząd Spółki wprowadził specjalną nagrodę pieniężną za tzw. profilaktykę COVID-19, która w sumie została przyznana pracownikom w czterech transzach i wyniosła ok. 2700 zł brutto na pracownika.
Odpowiedzialna postawa pracowników
Wszystkie te działania, a przede wszystkim odpowiedzialna postawa pracowników Bogdanki, w tym osób dozoru ruchu zakładu górniczego odpowiedzialnych za bezpieczną organizację pracy spowodowały, że Spółce jako zakładowi infrastruktury krytycznej udało się utrzymać ciągłość ruchu zakładu górniczego, a co za tym idzie – dostarczać nieprzerwanie węgiel energetyczny do elektrowni i elektrociepłowni, które rocznie produkują z niego prawie 30 proc. energii elektrycznej w Polsce.
– Doświadczenia, jakie zebraliśmy podczas pandemii, dużo nas nauczyły, niemniej jednak trzeba być czujnym, bo póki co wirus COVID-19 jeszcze jest w przestrzeni obecny. Jasno należy powiedzieć, że świadomość pracowników oraz odpowiedzialne zachowanie, w tym zdrowy tryb życia, dają duże szanse na minimalizowanie ryzyka zachorowania – powiedział Dariusz Szweda, kierownik Działu BHP w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka SA.