Maksymalizujemy produkcję

 
 autor: MD
 dostosowując ją do naszych możliwości
Jak informowaliśmy w portalu netTG.pl, LW Bogdanka przedstawiła we wtorek, 24 maja, wyniki za I kwartał. Przychody Grupy wzrosły w tym okresie o 30,1 proc., do 731,8 mln zł wobec 562,4 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 276,5 mln zł, zysk operacyjny 179,7 mln zł , a zysk netto wyniósł 143,2 mln zł. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2,8 mln t, a sprzedaż 2,7 mln t. Oto jak wypracowane wyniki ocenił prezes Lubelskiego Węgla Artur Wasil. 
- Co roku planujemy nasze wydobycie zgodnie ze strategią, nie reagujemy na emocjonalne wahania rynku, długoterminowo mogłoby to zachwiać bezpiecznym, stabilnym i efektywnym funkcjonowaniem Spółki. Maksymalizujemy produkcję dostosowując ją do naszych możliwości – przyznał menedżer, który odniósł się także do szans na zapełnienia luki na rynku.
 Nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zwiększyć wydobycia i zapełnić luki po rosyjskim węglu, gdyż inwestycje w górnictwo to wieloletnia perspektywa. Planujemy tak jak dotychczas, pozostać stabilnym dostawcą surowca dla elektrowni zawodowych- - powiedział prezes Artur Wasil.
Należy dodać, że Bogdanka osiągnęła na koniec I kwartału br. 29,2 proc. udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 23,9 proc. .
W I kwartale 2022 r. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 129,9 mln zł. Największą część tej kwoty, 107,1 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.