Za 30 dni Katowice

 staną się światową stolicą dyskusji o miastach

 Za 30 dni, w czasie World Urban Forum, Katowice, które będą gospodarzem tego pięciodniowego wydarzenia, staną się światową stolicą dyskusji o miastach - mówiła w piątek wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem mieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości będzie 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz Spodek w Katowicach .
Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej wydarzenie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice. Wiceminister funduszy, która jest pełnomocniczką rządu ds. przygotowania WUF11, na 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia uczestniczyła w briefingu na placu budowy konferencyjnego kompleksu.
Tak naprawdę przez pięć dni Katowice staną się światową stolicą dyskusji o miastach - oceniła wiceszefowa MFiPR zapewniając, że przygotowania do Forum idą pełną parą, w zgodzie z harmonogramem prac przygotowawczych.
- Dużo się dzieje na obiekcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Przygotowujemy się do tego, żeby przyjąć przedstawicieli całego świata i z tymi przedstawicielami - zarówno miast, państw, ale również organizacji pozarządowych, świata nauki, młodzieży, przedsiębiorców - chcemy dyskutować, jak kształtować nasze miasta, aby żyło się im lepiej - mówiła.
Przypomniała, że przewodni temat WUF11 to mieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości, a początkowo dyskusja miała być prowadzona w sześciu szerokich obszarach tematycznych: sprawiedliwych miast, zielonej przyszłości miast, innowacji miejskich, budowania odporności miast, finansowania inwestycji miast, a także planowania i zarządzania miastami.
- Dzisiaj widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą: wojna w Ukrainie, ta nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę. Więc chcemy, aby również temat odbudowy miast po kryzysach, różnych kryzysach, w tym spowodowanych wojną, ale również zagrożeniami naturalnymi, był tematem przewodnim, który pojawi się podczas Forum - podkreśliła Jarosińska-Jedynak.
Zwróciła uwagę, że ważnym aspektem WUF11 będzie problematyka miasta dostępnego dla wszystkich, także dla osób o różnych potrzebach. - Zapewniła, że obiekt MCK i jego otoczenie będą przygotowane pod tym kątem. Chcemy również dyskutować o dostępności w czasie WUF, aby można było miasta kształtować tak, aby były pozbawione barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów - dodała.
Podkreśliła współpracę w ramach Forum z grupami młodzieży (już wcześniej zaanonsowano utworzenie Rady Młodych), a także biznesu. - Ponieważ przyszłość miast jest ściśle związana z rozwojem sektora prywatnego, MFiPR podjęło współpracę z UN Global Compact. Stworzyliśmy nieformalną Radę Biznesu. Dzięki niej polskie firmy i oddziały zagranicznych firm działających w Polsce będą mogły współtworzyć okrągły stół biznesu razem z UN-Habitat - wyjaśniła.
Wiceminister podała, że na 30 dni przed wydarzeniem zgłosiło się do niego 7 tys. uczestników z całego świata, w tym ok. 900 z Polski. - Liczę, że do 22 czerwca, do czasu trwania rejestracji, ta liczba będzie większa, bo tak naprawdę spodziewamy się w Katowicach ok. 15 tys. osób - zaznaczyła.