Znaczenie inwestycji

 autor: KAJ

jest nie do przecenienia, albowiem większość robót prowadzonych jest właśnie od kierunku Szybu VI
 
Spore zmiany szykują się w kopalni Budryk w Ornontowicach. W należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakładzie zakończono już roboty związane przedłużeniem górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym szybu VI z poziomu 900 na poziom 1290. 
Wokół wieży szybowej powstają liczne inwestycje w postaci łaźni pracowniczej, hakowo-szafkowej i parkingu dla samochodów. Znaczenie tej inwestycji jest nie do przecenienia, albowiem większość robót prowadzonych jest właśnie od kierunku Szybu VI. Zwiększy się zatem efektywność czasu pracy załogi.
Szyb VI znajduje się niemalże w centrum obszaru górniczego i stąd jego strategiczne znaczenie. Udając się nim do pracy wszędzie jest blisko. Dla zachowania ciągłości produkcji i wysokiego jej poziomu koniecznym stało się przeniesienie w jego rejon części ogniw kopalni. Już dziś staje się on centrum logistycznym ornontowickiej kopalni, choć inwestycja nie jest jeszcze w pełni gotowa. Obecnie trwają prace związane z budową poziomu 1290, wykonywaniem kolejnych wyrobisk, transportem, odwadnianiem i logistyką.
Obecnie realizowane jest drążenie kolejnych wyrobisk na poziomie 1290. Docelowo Szyb VI będzie podstawowym szybem zjazdowym załogi na poziom 1290 dla eksploatacji pokładów 405/1 i 405/2 obfitujących w wysokiej jakości węgiel koksowy.
Zgodnie z harmonogramem zakończenie całości inwestycji planowane jest do 2026 r.
Naturalnie szyb III nadal będzie pełnić swoją dotychczasową rolę. Tędy zjeżdżać będą do pracy górnicy zatrudnieni w innych rejonach kopalni.
Warto przy okazji przypomnieć, że modernizacja górniczego wyciągu szybowego zabudowanego w przedziale północnym szybu VI polegała na jego przedłużeniu z poziomu 900 do poz. 1290 wraz z dostosowaniem jego elementów do nowych parametrów pracy. Operację rozpoczęto w lutym 2019 roku, a zakończono w listopadzie 2021r. Do końca maja 2021 roku prace modernizacyjne odbywały się podczas normalnej pracy szybu. To dzięki zabudowanemu na poziomie 900 sztucznemu dnu, które umożliwiło bezpieczną pracę ludziom zatrudnionym w szybie.
Ostatnie pół roku prac modernizacyjnych (od 1 czerwca do 30 listopada) wymagało wyłączenia z ruchu szybu VI. Zdemontowano wtedy sztuczne dno, zabudowano brakujące elementy zbrojenia szybu, przebudowano przedział drabinowy, zdemontowano dotychczasowe liny wyciągowe oraz klatki. Zabudowano nowe urządzenia przyszybowe na poziomach 1050 i 1290 oraz zmodernizowano maszynę wyciągową. W maszynie wymieniono cały układ zasilania i sterowania, przebudowano fundamenty, wymieniono wał i łożyska główne oraz koło pędne. Ostatnim etapem modernizacji było założenie nowych „klatek” (naczyń) i lin wyciągowych oraz uruchomienie sygnalizacji szybowej i układu sterowania.