W Katowicach odbędzie się

autor: MD

  jubileuszowa akademia Wyższego Urzędu Górniczego
W tym roku Wyższy Urząd Górniczy i podległe mu jednostki organizacyjne obchodzą jubileusz 100-lecia. Kulminacją obchodów będzie uroczysta akademia, która odbędzie się 24 czerwca. Dzień ten nie jest przypadkowy ponieważ właśnie 24 czerwca 1922 r. WUG w Katowicach został powołany do życia za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów.
Obchody jubileuszowe zostały objęte patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uczestniczyć w nich będą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, posłowie, senatorowie, przedstawiciele instytucji publicznych współpracujących z WUG, członkowie kierownictwa przedsiębiorstw górniczych, przedstawiciele świata nauki i inni znamienici goście.
Przez te 100 lat Wyższy Urząd Górniczy wraz z podległymi mu jednostkami dostosowywał formy swojej działalności do zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i ekonomicznym, którym podlegał polski sektor wydobywczy, konsekwentnie i sumiennie realizując przy tym przyjętą misję. Stojąc na straży szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w górnictwie urząd egzekwował przestrzeganie górniczych przepisów, tworzył je, stwierdzał kwalifikacje górnicze, edukował, doradzał, chronił i współpracował z przedsiębiorcami górniczymi oraz wieloma instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi oraz naukowymi.
Efektem tego jest postępujący z biegiem lat spadek wypadkowości w górnictwie, rosnący poziom bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, a także proekologiczne działania na terenach poeksploatacyjnych. Inicjatywy podejmowane przez Wyższy Urząd Górniczy zawsze uwzględniają aktualną sytuację w przemyśle wydobywczym i są realizowane zgodnie z najnowocześniejszymi standardami, we współpracy z wieloma podmiotami zewnętrznymi, co pozwala zagwarantować optymalnie najkorzystniejsze wyniki działania.
Jubileusz to nie tylko nadchodząca akademia, ale także szereg innych inicjatyw. Z początkiem roku zostały wydane specjalne kalendarze okolicznościowe opatrzone jubileuszowym logiem, które znalazło się również na drukach korespondencyjnych instytucji. W ramach przygotowań powstał nowy sztandar zawierający elementy wskazujące na 100-letnią historię WUG. Opracowano wydawnictwo jubileuszowe pt. „Mamy 100 lat! Jacy byliśmy, jacy jesteśmy, jacy będziemy…” prezentujące ludzi polskiego nadzoru górniczego, ich historię, miejsca pracy i zakres działalności.
W czerwcu ukaże się również specjalne 96-stronicowe jubileuszowe wydanie miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. Z okazji 100-lecia Urzędu został także wybity medal pamiątkowy, a w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego będzie można oglądać wielkoformatową ekspozycję prezentującą m.in. symbolicznie jego historię i teraźniejszość, wizerunki byłych prezesów WUG oraz ważne dokumenty pamiątkowe. Całość uzupełni film poświęcony prezentacji nadzoru górniczego, którego premiera odbędzie się 24 czerwca, oraz specjalnie przygotowana kapsuła czasu, dokumentująca 100 lat działalności polskiego nadzoru górniczego, która zostanie umieszczona w murach siedziby Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Warto dodać, że ważnym wydarzeniem okresu przygotowań do obchodów jubileuszowych było odnalezienie miejsca pochówku Romana Brzeskiego, pierwszego po II wojnie światowej prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Dzięki dobrowolnym datkom pracowników urzędów górniczych z całej Polski jego miejsce spoczynku otrzymało nowy nagrobek.