W czerwcu

autor: MD

powinniśmy poznać nowy zarząd Bogdanki
 
Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka ogłosiła we wtorek, 31 maja, postępowanie kwalifikacyjne do zarządu spółki. Poszukiwani są kandydaci na stanowiska: prezesa, wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych, wiceprezesa ds. pracowniczych i społecznych, wiceprezesa ds. handlu i inwestycji oraz wiceprezesa ds. strategii i rozwoju.
Pisemne zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do 8 czerwca, do godz. 14.00. Dzień później aplikacje zostaną otwarte. Rozmowy z kandydatami do zarządu LWB są zaplanowane na 20 czerwca. Odbędą się one w siedzibie spółki.
Obecnie w skład zarządu Lubelskiego Węgla wchodzą: prezesa Artur Wasil, wiceprezes ds. ekonomiczno-prawnych Artur Wasilewski, wiceprezes ds. pracowniczych i społecznych Adam Partyka, wiceprezes ds. rozwoju Dariusz Dumkiewicz oraz wiceprezes. ds. operacyjnych Kasjan Wyligała.
LWB prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głównie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest na umowach wieloletnich, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.
Od czerwca 2009 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od października 2015 r. Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea.
Rok 2021 spółka zakończyła rekordowymi wynikami. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 371,3 mln zł, EBITDA 797,6 mln zł, zysk operacyjny 366,8 mln zł, a zysk netto 288,3 mln zł. W 2021 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln t oraz plan sprzedażowy na poziomie 10 mln t. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,4 mln t. Średni uzysk na koniec 2021 r. wyniósł 69,4 proc., wobec 64 proc. przed rokiem.