Węglokoks szuka

autor: JM

 zarządu na nową kadencję
 Rada nadzorcza Węglokoksu ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków zarządu XI kadencji. Oprócz prezesa zarządu spółka poszukuje też trzech wiceprezesów: ds. finansowych, handlowych oraz grupy kapitałowej.
Pisemne zgłoszenia kandydatów można składać do 10 czerwca. Następnie z kandydatami, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Jak poinformowali przedstawiciele spółki, rozmowy mają się odbyć 20 i 21 czerwca w katowickiej siedzibie spółki lub w innym miejscu.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany, w tym wydłużenia, terminu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, o którym mowa powyżej, jak też prawo zmiany indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, jak również prawo zmiany miejsca, lub formy przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, o czym kandydaci będą informowani telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu” – napisano w ogłoszeniu.
Węglokoks to spółka zrzeszająca przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. Przedsiębiorstwo powstało w 1951 r. jako Centrala Handlu Zagranicznego Węglokoks, zajmując się głównie eksportem węgla kamiennego.
Obecnie Węglokoks stoi na czele Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzą: Węglokoks Energia, Węglokoks Kraj, Węglokoks Stal, Huta Pokój, Huta Łabędy, Walcownia Blach Batory, Interbalt oraz Biuro Centrum.