Sektor

autor: KRA 

wydobywczo-energetyczny jednoczy się w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa informatycznego
 W Warszawie w Ministerstwie Aktywów Państwowych w piątek, 3 czerwca br., odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji uruchomienia ISAC-GIG.
- ISAC-GIG to Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC (ang. Information Sharing and Analysis Center) dla sektora wydobywczo-energetycznego, które utworzono w styczniu 2022 r. w Głównym Instytucie Górnictwa na mocy podpisanych wcześniej porozumień - poinformowała portal netTG.pl Gospodarka i Ludzie dr Sylwia Jarosławska-Sobór, rzecznik prasowa GIG.
Sygnatariuszami porozumienia w sprawie współdziałania w ramach ISAC-GIG są: GIG, Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia, Polska Grupa Górnicza, Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Węglokoks Kraj.
Pod deklaracją podpisy złożyli: prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek - dyrektor GIG,  dr Tomasz Rogala - prezes PPG , Artur Wasil - prezes LW Bogdanka, Grzegorz Wacławek - prezes Węglokoks Kraj, Artur Wojtków - zastępca prezesa ds. pracy i polityki społecznej JSW, Paweł Szczeszek - prezes Tauron Polska Energia, Andrzej Kensbok - wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedz, Jerzy Gapiński - prezes JSW IT Systems.
To jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w kraju, pierwsze skupiające spółki pełniące kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dotychczas w Polsce zostały uruchomione tylko dwa takie centra, tj. ISAC-Kolej w sektorze kolejowym oraz Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej (ISAC-UKE) w sektorze telekomunikacyjnym. Idea utworzenia ISAC-GIG zrodziła się z potrzeby wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.
Centrum będzie opracowywać oraz promować standardy i rekomendacje dla sektora wydobywczo-energetycznego, a także współpracować przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa i cyberataków dotykających jednostki tego sektora. Branża wydobywcza i energetyczna, jako obszar wyjątkowo ważny dla funkcjonowania państwa, w sposób szczególny zwraca uwagę na zabezpieczenie systemów i urządzeń automatyki wykorzystywanych w produkcji.
- Aktualna sytuacja na świecie i w Europie zmusza wszystkich do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa stosowanych systemów teleinformatycznych. Dostrzegając ten problem, w ubiegłym roku zainicjowaliśmy pierwsze rozmowy dotyczące budowy Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC dla sektora wydobywczego i energetycznego. Tego typu centra tworzą pracownicy znający specyfikę danej branży, co pozwala na odpowiednie i szybkie reagowanie na potencjalne cyberzagrożenia w sektorach – powiedział prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. - Dziś stoimy przed technologicznymi, środowiskowymi, ale także społecznymi wyzwaniami związanymi z zaopatrzeniem w surowce i energię, co stanowi o naszym bezpieczeństwie i rozwoju gospodarki. Bez współdziałania w tak ważnym obszarze, jakim jest cyberbezpieczeństwo, bez sprawnej wymiany informacji oraz dostępu do nowych rozwiązań i technologii w zakresie ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, nie można już bezpiecznie funkcjonować, szczególnie w tak ważnych dla państwa sektorach jak wydobycie surowców i energetyka
 Cyberbezpieczeństwo, budowane jako partnerstwo podmiotów będących operatorami usług kluczowych, stanowić będzie fundament bezpieczeństwa państwa, ma przede wszystkim minimalizować ryzyka związane z cyberatakami, których liczba stale rośnie. Współpraca pomiędzy największymi spółkami skarbu państwa w zakresie stanowienia wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w tak trudnym czasie, jakim jest wojna w Ukrainie oraz niedoborze specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jest szczególnie cenna i wskazuje kierunek dla innych podmiotów. Zachęcam do współpracy w ramach ISAC-GIG wszystkie podmioty z sektora wydobywczego i energetycznego, razem możemy więcej! – podkreślał Piotr Pyzik, podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.
Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG powstało z inicjatywy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Centrum jest otwarte na inne jednostki funkcjonujące w obszarach górnictwa i energetyki.