SRK przekazała

 gminie Brzeszcze tereny po dawnej kopalni

 Autor: JD
Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała 2 czerwca 2022 roku władzom gminy Brzeszcze tereny oraz wybrane obiekty dawnej kopalni węgla kamiennego Brzeszcze-Wschód.
Łącznie gmina zyskała prawie 65 tys. m2 gruntu o wartości rynkowej blisko 11,2 mln złotych.
Znajdują się tam 22 budynki i budowle wycenione na 7,36 mln złotych.
Wartość maszyn i urządzeń oszacowano na 790,5 tys. złotych.
- Udostępniając gminom w trybie darowizny tereny przygotowane dla przyszłych inwestorów, cieszymy się widząc, że gmina ma już gotową koncepcję przyszłego wykorzystania takiego obszaru. I to nie tylko jako pomysł, lecz gotowe opracowanie wstępne. Życzymy jak najszybszego zrealizowania waszych zamiarów - mówił wiceprezes zarządu SRK Piotr Bojarski, podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.
Po Katowicach, Mysłowicach, Pszowie, Rydułtowach, czy Sosnowcu Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała 2 czerwca 2022 władzom gminy Brzeszcze tereny oraz wybrane obiekty dawnej kopalni węgla kamiennego Brzeszcze-Wschód.
Wcześniej, w tym samym dniu, w kancelarii notarialnej w Oświęcimiu podpisano akt notarialny w tej sprawie. Łącznie gmina zyskała prawie 65 tys. m2 gruntu o wartości rynkowej blisko 11,2 mln złotych. Znajdują się tam 22 budynki i budowle wycenione na 7,36 mln złotych. Wartość maszyn i urządzeń oszacowano na 790,5 tys. złotych.
Przekazaniu podlegają również nieruchomości, które - zgodnie z informacją podana przez gminę - zostaną przeznaczone na realizację infrastruktury osiedlowej, komunikacyjnej oraz na zaplecze rekreacyjno-sportowe (plac zabaw) dla zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie.
Podobne obiekty to jednak nie tylko wartość materialna, lecz także nieprzeliczalna na pieniądze wartość historyczna, związana z regionem i jego przeszłością. Zbudowany w okresie Austro-Węgier zakład górniczy, był w okresie międzywojennym pierwszą w całości polską kopalnią węgla kamiennego.
- Miasto Brzeszcze wyrosło wokół kopalni i mieszkańcy nie wyobrażają sobie, że tej kopalni mogło by zabraknąć - mówiła, prezentując koncepcję zagospodarowania, Magdalena Jasek, zajmująca się kwestiami promocji i rozwoju w UG w Brzeszczach. - Ale już teraz trzeba myśleć o tym co będzie, o przygotowaniu przyszłości.
Opracowana tam koncepcja obejmuje trzy strefy - strefę zabudowy historycznej, strefę przedsiębiorczości oraz obszary przyrodnicze. W założeniu wszystkie trzy mają być samowystarczalne energetycznie - dzięki fotowoltaice, hodowaniu roślinności energetycznej, a także instalacji kogeneracyjnej, uruchomionej na terenie byłej kopalni przez spółkę Tauron Nowe Technologie.