W kopalni Budryk

 autor: Kajetan Berezowski

 zgodnie z harmonogramem zakończenie całości inwestycji planowane jest do 2026 roku
W kopalni Budryk w Ornontowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zakończono roboty związane z przedłużeniem górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym Szybu VI z poziomu 900 na poziom 1290. Wokół wieży szybowej powstają m.in. łaźnia i parking dla samochodów.
Znaczenie tej inwestycji jest nie do przecenienia, albowiem większość robót prowadzonych jest właśnie od kierunku Szybu VI. Zwiększy się zatem efektywność czasu pracy załogi.
Udostępnienie poziomu 1290 nastąpiło poprzez pogłębienie Szybu VI, wydrążenie z poz. 1050 głównego przekopu odstawczego oraz jego przedłużenie na poz. 1290 przekopem C-1. Na ich wybiegu udostępniono strategiczne dla przyszłości kopalni pokłady: 405/1 oraz 405/2. Ich eksploatacja wydłuży żywotność kopalni o kilkadziesiąt lat. 
Wszędzie jest blisko
Szyb VI znajduje się niemalże w centrum obszaru górniczego i stąd jego strategiczne znaczenie. Udając się nim do pracy, wszędzie jest blisko. Dla zachowania ciągłości produkcji i wysokiego jej poziomu konieczne stało się przeniesienie w jego rejon części ogniw kopalni. Już dziś staje się on centrum logistycznym ornontowickiej kopalni, choć inwestycja nie jest jeszcze w pełni gotowa. Obecnie trwają prace związane z budową poziomu 1290, wykonywaniem kolejnych wyrobisk, transportem, odwadnianiem i logistyką.
Ale śmiało można powiedzieć, że znaczna część prac drążeniowych została już zrealizowana. Powstała m.in. pętla szybu wraz z wyrobiskami funkcyjnymi. Dzięki przedłużeniu górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym Szybu VI z poziomu 900 na poziom 1290 w krótszym okresie czasu można opuścić do wyrobisk dołowych większą liczbę pracowników. A więc korzyści już są. Wyrobiska na podszybiu zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby możliwy był jak najszybszy transport załogi do rejonów eksploatacyjnych. W chwili obecnej realizujemy drążenie kolejnych wyrobisk na poziomie 1290. Docelowo Szyb VI będzie podstawowym szybem zjazdowym załogi na poziom 1290 dla eksploatacji pokładów 405/1 i 405/2 obfitujących w wysokiej jakości węgiel koksowy. Ich eksploatacja znacząco przyczyni się do realizacji założonego poziomu wydobycia, a także poprawy wyników finansowych kopalni – tłumaczy Bartosz Walny, kierownik Działu Przygotowania Produkcji.
I właśnie zwiększenie liczby zjeżdżających do pracy górników spowodowało konieczność rozbudowy na terenie Szybu VI łaźni pracowniczej, hakowo-szafkowej. Część z nich do tej pory dojeżdża do szybu autobusami, a po szychcie wraca do centralnej części kopalni i tam korzysta z łaźni, szatni i zaplecza socjalnego. 
Kolejne etapy
– To niebawem się zmieni. Istniejący na terenie Szybu VI obiekt łaźni pracowniczej posiada miejsca dla 240 pracowników, natomiast nowo budowany obiekt, który jest już w stanie surowym, będzie mógł obsłużyć dodatkowe 300 osób. Zanim się to jednak stanie, trzeba jeszcze dokończyć wykonanie instalacji wewnętrznych oraz wykończyć pomieszczenia. Stopniowo przepustowość obu obiektów będzie rosła, najpierw do 540, a następnie do 740 osób po zakończeniu etapu drugiego rozbudowy nowej łaźni. Trzeci etap budowy zakłada oddanie do użytku kolejnej kondygnacji na 400 miejsc na łaźni szafkowej. Po wykonaniu wszystkich etapów łaźnia zdoła pomieścić 1140 osób, wliczając stary obiekt na 240 miejsc. Powstaną również parkingi przewidziane dla pracowników korzystających z łaźni na terenie szybu VI – wyjaśnia Łukasz Czech, kierownik Działu Inwestycji i Remontów.
Zgodnie z harmonogramem zakończenie całości inwestycji planowane jest do 2026 r.
Naturalnie Szyb III nadal będzie pełnić swoją dotychczasową rolę. Tędy zjeżdżać będą do pracy górnicy zatrudnieni w innych rejonach kopalni.