PGNiG przystąpi

autor: TRz

 do wydobycia ropy z otworu Sieraków-2H
Odkryte na początku XXI w. złoże ropy naftowej Sieraków ma być wkrótce eksploatowane wykonanym dwa lata temu otworem. Polskie Górnictw Naftowe i Gazownictwo SA przystępuje do działań formalnych, mających umożliwić wydobycie.
- Wyniki testów w otworze Sieraków-2H potwierdziły opłacalność wydobycia ropy naftowej ze złoża ropy naftowej Sieraków. Aktualnie trwa przygotowanie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej instalacji technologicznych - informuje Departament Komunikacji i Marketingu PGNiG SA.
Otwór Sieraków–2H wykonany został w ramach koncesji łącznej nr 10/99/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Wronki . Usytuowany jest w okolicy miejscowości Tuchola, w gminie Sieraków, w powiecie międzychodzkim, na terenie leśnym, w zarządzie Lasów Państwowych, w granicach Nadleśnictwa Sieraków. Całkowita długość otworu to 4280 m, całkowita głębokość 3223 m.
Złoże ropy naftowej Sieraków zostało odkryte w 2004 r. otworem Sieraków–1. Według dokumentacji geologiczno–inwestycyjnej, zatwierdzonej decyzją Ministra Środowiska z 26 stycznia 2016 r., zasoby wydobywalne złoża oszacowano na 157,81 tys. t ropy naftowej, która jest tu kopaliną główną oraz 93,91 mln m sześc. gazu ziemnego, będącego kopaliną towarzyszącą.
Odwiert koło wsi Tuchola wykonano w 2020 r. Kilkudniowy test produkcyjny z odwiertu Sieraków–2H przeprowadzony został pod koniec stycznia 2021 r. Wykonała go  firma Exalo Drilling SA, która wcześniej prowadziła w tamtym miejscu prace wiertnicze. Zgodnie z koncepcją, ropa i gaz mają być transportowane rurociągiem do Ośrodka Centralnego Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów.
Wydana 22 czerwca 1999 r. koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w tym rejonie ważna jest przez trzydzieści lat. Sierakowska inwestycja prowadzona jest wspólnie przez PGNiG i spółkę ORLEN Upstream. Ta druga posiada 49 proc. udziałów w przedsięwzięciu.