Jest nowy zarząd Fasingu

Autor: JD
Rada Nadzorcza Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing SA na posiedzeniu  3 czerwca podjęła uchwałę o ustanowieniu trzyosobowego składu zarządu spółki na kolejną dziesiątą kadencję. Kadencja zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu.
W związku z upływem kadencji zarządu, rada nadzorcza ponownie powołała na stanowisko prezesa zarządu, dyrektora naczelnego spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing  Zdzisława Bika.
Na jego wniosek w skład zarządu zostali powołani: Zofia Guzy na stanowisko wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. technicznych oraz Mateusz Bik na stanowisko wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. eksportu i inwestycji zagranicznych.
Zdzisław Bik, prezes zarządu, dyrektor naczelny jest związany z Fasingiem od 1986 roku. Od 2007 roku jest między innymi członkiem zarządu w Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co. Ltd. z siedzibą w Xintai w Chinach. To spółka w 50 proc. zależna Grupy Kapitałowej Fasing z podobnym asortymentem produktowym. Od 15 kwietnia 2019 roku prezes zarządu w spółce Konstrukcje Stalowe Tetra Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej Fasing.
Zofia Guzy, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych ma wykształcenie wyższe, uzyskała tytuł magistra na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła w 2009 roku studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menadżerskich również na Uniwersytecie Śląskim. Z Fasingiem związana od września 1994 roku.
Mateusz Bik, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. eksportu i inwestycji zagranicznych to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwent kursów menedżerskich ICAN Institute - First Time Manager i Management. Z Fasingiem związany od 2009 roku.
Grupa Kapitałowa Fasing SA jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.