Zmiany w strukturze

autor: MD

 nadzoru górniczego, OUG w Gliwicach przeszedł do historii
 Piątego czerwca swoją działalność zakończył Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. Stało się to na mocy „Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach”.
Jak podał Wyższy Urząd Górniczy, dotychczasowe obowiązki zlikwidowanego Urzędu przejęły: OUG w Katowicach oraz OUG w Rybniku.
Ponadto, w ślad za tym, zostały wyznaczone nowe granice właściwości dla trzech okręgowych urzędów górniczych: w Katowicach, Rybniku i Krakowie.
Wyjaśniono, że zmiany organizacyjne w tym zakresie zostały zainicjowane z uwagi na obserwowany od lat spadek liczby zakładów górniczych oraz ograniczenie działalności w zakresie wydobywania kopalin, w szczególności węgla kamiennego na Górnym Śląsku.
Obecnie nadzór górniczy w Polsce tworzy Wyższy Urząd Górniczy (WUG) z siedzibą w Katowicach oraz sieć 10 okręgowych urzędów górniczych: w Rybniku, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach, Krośnie, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku. Dopełnieniem sieci jest zlokalizowany w Katowicach urząd specjalistyczny (SUG), odpowiedzialny m.in. za nadzór nad podziemnymi obiektami budowlanymi i niektórymi urządzeniami wykorzystywanymi w kopalniach. SUG też ma zostać zlikwidowany. W czwartek Sejm przyjał nowelizacje ustawy w tej sprawie.