Nadzór górniczy pilnuje

autor: Aldona Minorczyk-Cichy

 przestrzegania przepisów w kopalniach, dba również o racjonalną gospodarkę surowcami naturalnymi
 Wyższy Urząd Górniczy obchodzi setne urodziny. Ta niezwykle ważna dla województwa śląskiego instytucja oraz 11 podległych jej okręgowych urzędów, dbają o bezpieczeństwo pracowników niemal 7500 zakładów górniczych w całym kraju. Nie tylko pilnują przestrzegania przepisów, ale też współpracują z przedsiębiorcami, uczelniami, innymi rządowymi i społecznymi organizacjami.
Obchody jubileuszu nadzoru górniczego odbędą się 24 czerwca w Katowicach. Patronatem honorowym objął je prezydent RP Andrzej Duda. Na uroczystą akademię zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji publicznych, szefów górniczych spółek, naukowców.
Wyższy Urząd Górniczy nie rozwiąże problemów bezpieczeństwa pracy w kopalniach sam. Po pierwsze – jest nas za mało, a po drugie – przepisy mówią wyraźnie, że za bezpieczeństwo w zakładzie górniczym odpowiadają przedsiębiorca i kierownik ruchu zakładu górniczego. WUG ma kontrolować, czy dobrze to robią. Od wielu lat nad tym pracujemy. Stąd nasze ciągłe kontrole, ale także wszystkie komisje do spraw zagrożeń, w których w toku analiz i dyskusji porządkowana jest eksploatacja, a eksperci podpowiadają, jak w danej sytuacji prowadzić wydobycie. Jesteśmy państwowym operatorem, który mówi: „Słuchajcie, widzimy, że można coś zrobić jeszcze lepiej, bezpieczniej”. Jesteśmy też inicjatorem nowych rozwiązań – mówi dr Adam Mirek, prezes WUG.
Przypomnijmy, WUG w Katowicach powołano do życia rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 czerwca 1922 r. Przez cały okres swojego funkcjonowania Urząd wraz z podległymi mu jednostkami dostosowywał formy działalności do zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i ekonomicznym, którym podlegał polski sektor wydobywczy.
Stał na straży bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Egzekwował przestrzeganie górniczych przepisów, tworzył je, stwierdzał kwalifikacje górnicze, edukował, doradzał, chronił i współpracował z przedsiębiorcami górniczymi oraz wieloma instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi oraz naukowymi. Efekt to spadek wypadkowości w górnictwie, rosnący poziom bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, a także proekologiczne działania na terenach poeksploatacyjnych.
Ważnym wydarzeniem okresu przygotowań do obchodów jubileuszowych było odnalezienie miejsca pochówku Romana Brzeskiego, pierwszego po II wojnie światowej prezesa WUG. Dzięki datkom pracowników urzędów górniczych z całej Polski jego miejsce spoczynku otrzymało nowy nagrobek.
Z okazji jubileuszu wybito pamiątkowy medal. Pracownicy WUG będą też świętować w odnowionej siedzibie. W jej mury wbudowana zostanie kapsuła czasu, do której trafią przedmioty związane z działalnością Urzędu, przepisy górnicze, zdjęcia pracowników.
Uroczystościom jubileuszowym Wyższego Urzędu Górniczego medialnie patronuje „Trybuna Górnicza” oraz portal netTG.pl Gospodarka i Ludzie. 
Z okazji jubileuszu Wyższego Urzędu Górniczego wykonano metalową kapsułę czasu, która 12 lipca br. zostanie wmurowana w specjalnie do tego celu przygotowane miejsce, znajdujące się po prawej stronie wejścia głównego do gmachu Urzędu. Na zewnętrznej stronie kapsuły wygrawerowano nazwiska osób kierujących WUG – prezesa Adama Mirka oraz jego zastępców: Krzysztofa Króla i Piotra Wojtachy. W kapsule znajdą się m.in. kopie aktów prawnych związanych z powstaniem Urzędu, fotografie oraz górnicze periodyki, w tym m.in. to wydanie „Trybuny Górniczej”.