Polski nadzór górniczy

 uczcił stulecie swojego istnienia

 Autor: JD
24 czerwca w Katowicach pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się uroczystości jubileuszowe stulecia nadzoru górniczego.
Minister Andrzej Dera odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa stwierdziła między innymi: "Dziękuję za Państwa wysiłek na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w górnictwie, które jest bardzo ważną i szczególną dziedziną gospodarki. (…) W Państwa rękach w dużej  mierze spoczywa odpowiedzialność za polskie górnictwo i jego dalszy rozwój".
"Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie, jakim dysponują pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i działających w całym kraju okręgowych urzędów górniczych, jest nieoceniona i zasługuje na najwyższe uznanie. (…) Za ten olbrzymi dorobek, za 100 lat stania na straży bezpieczeństwa górników i mieszkańców terenów górniczych, za Państwa gotowość do stawiania czoła największym wyzwaniom chcę dziś jako Prezydent Rzeczypospolitej gorąco podziękować" - napisał w liście prezydent.
Następnie minister Andrzej Dera wręczył ordery i odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górnictwie, za wkład w rozwój gospodarki narodowej.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, wiceprezesi Krzysztof Król i Piotr Wojtacha odznaczeni zostali z okazji jubileuszu Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano również odznaczeniami państwowymi licznych specjalistów nadzoru górniczego.
W jubileuszowym przemówieniu prezes WUG Adam Mirek zwrócił uwagę, że święto przypada na trudne czasy: pandemii, wojny, katastrof w kopalniach. Przytoczył też jednak dane świadczące o znaczącej poprawie bezpieczeństwa pracy w górnictwie w porównaniu do lat powojennych. Podkreślił, że nadzór górniczy chce nie tylko kontrolować, ale też być partnerem przedsiębiorstw górniczych, aby wspólnie identyfikować i rozwiązywać napotykane problemy.
Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala w imieniu zarządu spółki złożył gratulacje na ręce prezesa WUG dra inż. Adama Mirka oraz przekazał pamiątkowy grawerunek z wyrazami uznania za działalność na rzecz górnictwa.
Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć górników - ofiar niedawnych dwóch  katastrof, które miały miejsce w kwietniu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
 WUG