Największa na świecie

Polska Agencja Prasowa

konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich
 11. Światowe Forum Miejskie (WUF11) rozpoczyna się w poniedziałek,27 czerwca, oficjalnie w Katowicach. To organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa na świecie konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich.
Miejscem organizacji 11. edycji World Urban Forum (WUF11), pod hasłem Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości, jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Niedziela była dniem zero wydarzenia, z podniesieniem flagi i rozpoczęciem obrad pięciu zgromadzeń, które mają zapewnić głos kluczowym grupom interesariuszy w procesie wdrażania Nowej Agendy Miejskiej ONZ.
W oficjalnym otwarciu WUF11 w poniedziałek przed południem zapowiedziano udział m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.
Program czterodniowych obrad obejmuje m.in. sześć sesji dialogowych i nadzwyczajny dialog na temat reagowania na kryzysy miejskie, pięć zgromadzeń, 15 okrągłych stołów, 13 sesji specjalnych, a także szkolenia i spotkania networkingowe.
Początkowo zakładano, że dyskusja będzie prowadzona w sześciu obszarach tematycznych: sprawiedliwych miast, zielonej przyszłości miast, innowacji miejskich, budowania odporności miast, finansowania inwestycji oraz planowania i zarządzania miastami. Od czasu ogłoszenia decyzji o organizacji WUF11 w Katowicach w 2019 r. wybuchła pandemia COVID-19, a Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę. Od niedzieli w MCK i w centrum Katowic można zatem wziąć udział w rozmowach o budowaniu odporności miast, innowacjach, ochronie środowiska, dostępności - a także ich odbudowie po kryzysach.
Za szczególnie ważny aspekt WUF11 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uznało kwestię dostępności. Dostosowano więc infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zapewniono udogodnienia, aby dać przykład kolejnym gospodarzom WUF. Uznano też szczególną rolę młodzieży, powołując Radę Młodych przy WUF11, która m.in. współuczestniczyła w układaniu części programu wydarzenia.
W strefie wystawowej Urban EXPO państwa, miasta, organizacje i firmy pokażą osiągnięcia i rozwiązania dla miast w zakresie infrastruktury, mobilności, ochrony środowiska czy dostępności. Poza wydarzeniami w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, na terenie Katowic zlokalizowano 11 tematycznych stref miejskich - są to miejsca dodatkowych spotkań, wystaw, koncertów i rozrywki.
Polska na WUF11 będzie m.in. prezentowała Krajową Politykę Miejską, którą w czerwcu br. przyjął rząd. W pawilonie polskim na Urban EXPO eksponowany ma być m.in. dorobek polskiej transformacji czy społeczno-gospodarcza transformacja polskich miast. Poruszane mają być też kwestie młodzieży poza większymi miastami, zagospodarowania pustostanów, emisyjności transportu, dziedzictwa miast, ich wyludnienia czy wojny w Ukrainie.
W trakcie WUF11 ogłoszony zostanie i podpisany Plan Działań dla Miast. Ma to być katalog dobrych praktyk, instrukcja wdrażania lokalnych projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Będzie to następstwo wyników poprzedniego WUF z Abu Zabi w 2020 r., gdzie po raz pierwszy padły deklaracje działań. Teraz na ich podstawie ma powstać skoordynowany plan.
Efektem wydarzenia ma być też dokument Katowice Declared Actions, czyli zobowiązanie różnych podmiotów (jak samorządy, biznes, instytucje rządowe) do podjęcia konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Dokument ma zostać odczytany podczas ceremonii zamknięcia WUF11 w czwartek.