W Katowicach kolejne

Polska Agencja Prasowa

 połączenie na rozbudowywanym węźle dróg w Giszowcu
Węzeł Kolista, przebudowany w ramach rozbudowy węzła dróg krajowych nr 81 i 86 w dzielnicy Katowic - Giszowcu, otwarto w czwartek dla kierowców. Otwarcie węzła Kolista oznacza, że mieszkańcy Giszowca odzyskali pełny dojazd do osiedli po trzech latach związanych z inwestycją utrudnień.
Droga nr 86 to jedna z kluczowych arterii w regionie, prowadząca od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Trwająca od ponad trzech lat, znacznie opóźniona rozbudowa jej węzła z drogą krajową nr 81 w Giszowcu, powodowała dotąd duże utrudnienia: zamiast co najmniej dwóch pasów w każdą stronę, częściowo dostępne były tylko pojedyncze pasy.
Inwestycja składa się z dwóch kluczowych części. Pierwsza to budowa bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych oraz rozbudowa DK86 od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu, która ma usprawnić ponadlokalne skomunikowanie południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz południowo-wschodniej części Katowic z drogami krajowymi i centrum miasta.
Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego DK86 z ulicami 73. Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Nowe, bezkolizyjne połączenia mieli też zyskać piesi i rowerzyści (zapowiadano m.in. likwidację skrzyżowania i przejścia ze światłami na DK86).
Jak wynikało z informacji przekazywanych przez miasto, ruch na węźle Kolista przywrócono już 18 czerwca (z wyjątkiem dojazdu z Giszowca na osiedle przy ul. Kolistej). Teraz, zgodnie z czwartkową informacją miasta, węzeł Kolista jest już w pełni przejezdny.
Od 18 czerwca ruch na ul. Pszczyńskiej odbywa się już dwoma pasami w każdym kierunku - po jednym pasie na jezdniach zbiorczych i po jednym pasie na jezdniach głównych. Od 19 czerwca udostępniono też zjazd z autostrady A4 w stronę nowego węzła od strony Wrocławia (w uroczystości z tym związanej uczestniczył 20 czerwca br. premier Mateusz Morawiecki).
Umowa z 2018 r. z konsorcjum firm NDI i Balzola na prace w Giszowcu opiewała na 285,8 mln zł, przy unijnym wsparciu ok. 210 mln zł, była jednak wielokrotnie aneksowana. W październiku ub. roku miasto sygnalizowało, że koszt wzrósł do ok. 308 mln zł, przy dotacji z UE 244 mln zł. W kwietniu br. podało natomiast, że koszt to 309,8 mln zł, a wysokość unijnego wsparcia - 239,3 mln zł.
Wiosną 2020 r. miasto zapowiadało, że kompleksowa przebudowa węzła zakończy się w pierwszej połowie 2021 r. Według informacji z listopada 2021 r. zakończenie prac na węźle przewidywane było wówczas w II kw. 2022 r. W październiku ub. roku pisano, że zakończenie inwestycji przewidziane jest w drugiej połowie 2022 r. W kwietniu br. podano z kolei, że za kilka miesięcy inwestycja będzie w całości gotowa.
Rozbudowa węzła dróg nr 86 i 81 to jedna z dwóch głównych inwestycji drogowych Katowic ostatnich lat. Druga to zakończona już budowa bezkolizyjnego węzła drogi nr 81 z ul. Armii Krajowej, na skraju dzielnicy Piotrowice.