Bogdanka przewiduje

niższą produkcję węgla handlowego

 Autor: TWO
Bogdanka miała w pierwszym półroczu 2022 roku 1 462,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, 615,4 mln zł EBITDA, 412 mln zł EBIT i 336 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie dotyczącym wstępnych danych finansowych. Grupa podtrzymała plan produkcji na poziomie 9,5 mln ton w ujęciu rocznym.
W drugim kwartale 2022 roku zysk netto Bogdanki wyniósł ok. 192,8 mln zł, przychody -  730,8 mln zł, EBIT - 232,4 mln zł, a EBITDA - 338,9 mln zł – wylicza PAP Biznes. Dla porównania, w drugim kwartale 2021 roku zysk netto był na poziomie 37,1 mln zł, przychody wyniosły 484,2 mln zł, EBIT - 46,6 mln zł, a EBITDA - 154,5 mln zł.
Grupa, obserwując wzmożony popyt na węgiel do odbiorców indywidualnych, podjęła działania dążące do wyprodukowania większej ilości węgla do tych celów (groszek i orzech), co nie wpływa na ogólny poziom produkcji przewidziany na ten rok – informuje LW Bogdanka.
W pierwszym półroczu produkcja węgla handlowego wyniosła 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton.
"W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowaliśmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7 proc. w stosunku do pierwotnych założeń, co związane było z eksploatacją ścian pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu uzysku" - napisano.
Spółka poinformowała, że prace związane z przygotowaniem tegorocznego wydobycia rozpoczęte zostały jeszcze w 2020 roku, dlatego też podtrzymuje plan produkcji na poziomie 9,5 mln ton w ujęciu rocznym.
Wynikająca z harmonogramu, zmiana miksu ścian w drugim półroczu przewiduje niższy poziom uzysku, a co za tym idzie niższą produkcję węgla handlowego, aniżeli w pierwszym półroczu 2022 roku. Wymagania koncesyjne nakładają na spółkę obowiązek eksploatacji wszystkich zasobów zakwalifikowanych jako przemysłowe, a w przypadku LW Bogdanka SA to pokłady o miąższości od 1,2 m. Eksploatacja niskich ścian pod kątem czystości wybierania pokładu jest mniej efektywna niż technologia kombajnowa stosowana w ścianach wysokich, stąd też obniża poziom uzysku węgla handlowego" – podano w komunikacie.
Bogdanka poinformowała, że w omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.