Kopalnia zarobiła

 autor: JM

wstępnie ponad 300 mln zł
 LW Bogdanka podała w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników finansowych, że osiągnęła w pierwszym półroczu 2022 roku zysk netto w wysokości 336 mln zł. Dokładne wyniki zostaną opublikowane we wrześniu. Dla porównania w pierwszym półroczu minionego roku spółka wypracowała zysk w wysokości 91,4 mln zł.
Jak wskazano w komunikacie, LW Bogdanka miała w pierwszym półroczu 2022 roku 1462,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, wynik EBITDA wyniósł 615,4 mln zł, a zysk netto 336 mln zł. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5,57 mln t, a sprzedaż 5,24 mln t.
Dla porównania spółka w pierwszym półroczu miała 1046,6 mln zł przychodów, 329,8 mln zł EBITDA, a zysk netto wyniósł 91,4 mln zł. Natomiast produkcja w tym okresie wyniosła 4,9 mln t, a sprzedaż 4,6 mln t.
Jak poinformowała spółka w komunikacie, w pierwszym półroczu 2022 roku plan produkcyjny został zrealizowany na poziomie wyższym o ok. 7 proc. w stosunku do pierwotnych założeń, co związane było z eksploatacją ścian pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu uzysku.
„Prace związane z przygotowaniem tegorocznego wydobycia rozpoczęte zostały jeszcze w 2020 r. dlatego też podtrzymujemy plan produkcji na poziomie 9,5 mln t w ujęciu rocznym. Wynikająca z harmonogramu, zmiana miksu ścian w drugim półroczu, przewiduje niższy poziom uzysku, a co za tym idzie niższą produkcję węgla handlowego, aniżeli w 1H 2022. Wymagania koncesyjne nakładają na spółkę obowiązek eksploatacji wszystkich zasobów zakwalifikowanych jako przemysłowe, a w przypadku LW Bogdanka to pokłady o miąższości od 1,2 m. Eksploatacja niskich ścian pod kątem czystości wybierania pokładu jest mniej efektywna niż technologia kombajnowa stosowana w ścianach wysokich, stąd też obniża poziom uzysku węgla handlowego” – wskazano w komunikacie.
„Obserwując wzmożony popyt na węgiel do odbiorców indywidualnych, podjęliśmy działania dążące do wyprodukowania większej ilości węgla do tych celów (groszek i orzech), co nie wpływa na ogólny poziom produkcji przewidziany na ten rok” – napisano dalej.
Jak przekazali przedstawiciele spółki, w omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.
Ostateczne wyniki LW Bogdnaka przedstawi w sprawozdaniu finansowym, którego publikację zaplanowano na 14 września.