Studia z zarządzania kopalnią  

autor: JM

Polska Grupa Górnicza, Główny Instytut Górnictwa i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisały wielostronne porozumienia o współpracy. Pierwszym wspólnie realizowanym projektem będą studia podyplomowe o specjalności „Menedżer produkcji”, które rozpoczną się w październiku br.
Porozumienia zostały podpisane w piątek, 22 lipca, w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W uroczystościach udział wzięli m.in. dyrektor GIG prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, rektor UE w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, prodziekan dr inż. Tomasz Zieliński i wiceprezes PGG do spraw produkcji Rajmund Horst, a także koordynatorzy ds. współpracy: dr Katarzyna Olejko z UE, Szymon Łagosz z GIG oraz Andrzej Sączek z PGG.
Jak wskazali sygnatariusze porozumień, w celu wzmocnienia kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników PGG spółka i instytucje naukowe realizować będą projekty dydaktyczne i badawcze. Pierwszym z nich jest utworzenie studiów podyplomowych „Menedżer produkcji” dla kadry zarządzającej (dozoru wyższego i kierownictwa kopalń).
Chciałbym pokreślić, że kształcenie na tworzonych studiach podyplomowych można określić mianem interdyscyplinarnego. Jest to niezwykle cenne, że nie ukierunkowujemy się wyłącznie na sferę techniczną i produkcyjną, ale cały program przewiduje również aspekty ekonomiczne, prawne, finansowe, jak również nowoczesne, zaawansowane technologie, które są stosowane w górnictwie - powiedział podczas uroczystości Rajmund Horst, wiceprezes ds. produkcji PGG.
- Nasi menedżerowie, dozór wyższy, przyszli kierownicy działów, jak również obecni kierownicy robót, główni inżynierowie - bo do takiej grupy kierowane są te studia – zgłębiać powinni nie tylko wiedzę techniczną, ale też ekonomiczną, prawną, o funkcjonowaniu spółek i otoczenia biznesowego. Dobrze, by doskonalili też swoje tzw. kompetencje miękkie związane z zarządzeniem, budowaniem efektywnych zespołów, zarządzaniem zasobami ludzkimi – dodał Andrzej Sączek, koordynator ze strony PGG i dyrektor Departamentu Wsparcia HR w spółce.
Studia rozpoczną się w październiku tego roku i obejmą około 200 godzin zajęć, które po połowie poprowadzą specjaliści GIG i UE. W części górniczej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacji oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Część zajęć w GIG będzie prowadzona laboratoryjnie w Kopalni Doświadczalnej Barbara, gdzie słuchacze praktycznie poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu czy rezultaty wybuchów podziemnych i testowanie urządzeń przeciwwybuchowych.
W programie UE przewidziano m.in. naukę zarządzania przedsiębiorstwem, jego finansami, rachunkowością i controllingiem w przemyśle, ale także rozwój kompetencji liderskich, jak np. zasady rekrutacji i motywowania pracowników, delegowania zadań, negocjacji i rozwiązywania konfliktów czy zarządzania projektami w przemyśle. Słuchacze uczyć będą się też prawa w obrocie gospodarczym, prawa cywilnego, handlowego, pracy i zamówień publicznych czy etyki w biznesie, ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, ochrony danych i przeciwdziałania korupcji.