Kolejny kamień graniczny

autor: TRz

 trafił do Dawnej Kopalni w Nowej Rudzie
Turystyczna kopalnia węgla kamiennego w Nowej Rudzie wzbogaciła swe zbiory o kolejny kamień graniczny pola górniczego.
- Obecnie w zbiorach znajdują się trzy kamienie graniczne. Pierwszy kamień graniczny, który dostaliśmy od mieszkańca Przygórza, pochodzi z 1857 r. z kopalni żelaza Hans w Przygórzu. Drugi kamień pochodzi z kopalni węgla Wacław w Ludwikowicach Kłodzkich z 1807 r. Trzeci najnowszy pochodzi z kopalni węgla Friefrich Gegentrum z 1817 r. Kamienie nie była umieszczane na wadze. Orientacyjnie mogą ważyć ok. 50 kg - tak szacujemy z przenoszenia ich - informuje Paweł Raróg z Dawnej Kopalni w Nowej Rudzie.
Najnowszy nabytek kopalnia otrzymała od anonimowego darczyńcy. Kopalnia Friefrich Gegentrum, z której pochodził, założona została 28 października 1800 r. i obejmowała dwadzieścia wyrobisk, w tym podziemne. Kopalnię powiększano kilkukrotnie w ciągu następnych lat, a w 1833 r. połączono ją z kopalnią Consolidirte Wenceslaus Grube - znaną po drugiej wojnie światowej jako kopalnia Wacław.
Noworudzka kopalnia posiada w swoich zbiorach różnorakie pamiątki po tamtejszym górnictwie, w tym stare fotografie, narzędzia pracy czy mundury górnicze. Kamienie graniczne pól górniczych należą niewątpliwie do efektowniejszych eksponatów.
Turystyczna kopalnia węgla w Nowej Rudzie obejmuje pozostawiony fragment wyrobisk dawnego Pola Piast KWK Nowa Ruda oraz budynek dyrekcji. Pierwsi turyści zwiedzili ją w lutym 1996 r. Do 2001 r. nieczynna kopalnia znajdowała się pod nadzorem miasta, potem trafiła w ręce prywatnego przedsiębiorcy.