Rekordowe zyski

Cire.pl

 górnictwa węgla kamiennego
Są najnowsze dane Agencji Rozwoju Przemysłu.
Wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w I półroczu 2022 r. wyniósł 5,024 mld zł wobec straty 1,56 mld zł w I półroczu 2021 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.
Przychody sektora wyniosły 25,9 mld zł wobec 13,116 mld zł w I półroczu 2021 roku.
Przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 17,8 mld zł wobec 8,6 mld zł w I półroczu 2021 roku.
EBIDTA wyniosła 7,79 mld zł, a marża na sprzedaży 28,5 proc. wobec odpowiednio: -61,4 mld zł i -9,82 proc. w I półroczu 2021 roku.
Cena tony węgla koksującego w I półroczu 2022 roku wzrosła do 2 632,1 zł wobec 388,05 zł w I półroczu 2021 roku. Cena tony węgla na cele energetyczne wyniosła 398,37 zł wobec 277,25 zł.