Górnicy wydobyli

 ponad 5 mld zł

 Autor: JD
 Wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 5,024 mld zł wobec straty 1,56 mld zł w I półroczu 2021 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu ARP), analizująca rynek węgla.
Przychody sektora wyniosły 25,9 mld zł wobec 13,116 mld zł w pierwszym półroczu 2021 roku.
Przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 17,8 mld zł wobec 8,6 mld zł w pierwszym półroczu 2021 roku.
EBITDA wyniosła 7,79 mld zł, natomiast marża na sprzedaży 28,5 proc. wobec odpowiednio: -61,4 mld zł i -9,82 proc. w pierwszym półroczu 2021 roku.
Wpływ na takie wyniki miała sytuacja na rynku. Cena tony węgla koksującego w I półroczu 2022 roku wzrosła do 2 632,1 zł wobec 388,05 zł w I półroczu 2021 roku. Cena tony węgla na cele energetyczne wyniosła natomiast 398,37 zł wobec 277,25 zł.
Warto zaznaczyć, że obecnie jest ssanie na węgiel na międzynarodowym rynku. A "czarne złoto" coraz częściej zastępuje drogi gaz.