Nowi doktorzy

Opracował: MD

w górniczym instytucie
W minionym tygodniu powiększyło się grono doktorów Głównego Instytutu Górnictwa. Jak podały służby prasowe Instytutu, prace doktorskie obronili Angelika Więckol-Ryk i Marcin Karbownik.
Tematem pracy Angeliki Więckol-Ryk była ocena możliwości wykorzystania stabilizowanych odpadów biodegradowalnych na terenach poprzemysłowych. Promotorem była prof. dr hab. inż. Barbara Białecka, a promotorem pomocniczym dr inż. Maciej Thomas. 
Celem pracy Marcina Karbownika pt. „Zastosowanie uniporowego i bidyspersyjnego modelu sorpcji metanu w węglu kamiennym”, była ocena zakresu stosowania uniporowego i bidyspersyjnego modelu do uzyskania wiedzy dotyczącej kinetyki sorpcji i dyfuzji metanu w strukturze węgla kamiennego. Promotorem był dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN, a promotorem pomocniczym była dr inż. Katarzyna Godyń.
Misją GIG jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko.
Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska. Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno-szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.