Obok złoża węgla

autor: TRz

może powstać kopalnia piasku
Dwadzieścia jeden udokumentowanych złóż kopalin znajduje się na terenie gminy Zławieś Wielka, położonej na północnym brzegu Wisły między Toruniem a Bydgoszczą. W tym gronie mieści się dziewiętnaście złóż piasków i żwirów oraz jedno złoże węgla brunatnego Toporzysko-Czarnowo. Na to ostatnie nie ma chętnych. Są za to widoki na eksploatację złoża piasków budowlanych Zławieś Wielka II.
Złoże to znajduje się na południe od miejscowości Toporzysko i Zławieś Wielka, blisko brzegu Wisły. Zajmuje ono ponad 38 ha, głównie terenów rolniczych i w bardzo małej części lasów. Miąższość złoża wynosi od 14 do ponad 19 m, a grubość nadkładu to zaledwie od 30 cm do 2,6 m.
Postępowanie w sprawie wniosku inwestora o prowadzenie wydobycia wszczął wójt gminy Zławieś Wielka. W ramach tego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wdał postanowienie, o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Zławieś Wielka II. W praktyce więc wydłuży to czas, jaki upłynie do momentu podjęcia wydobycia.
Zławieś Wielka to gmina w powiecie toruńskim, licząca około 13 tys. mieszkańców.