Kopalnia Lubelski Węgiel

autor: KAJ

  Bogdanka rewiduje swoje plany
Kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka rewiduje swe plany. Zakład odstąpi od selektywnego wybierania węgla w złożu, co pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po 2026 r. o ok. 10 proc. w stosunku do średnich wielkości z obecnej strategii - poinformował zarząd.
 Jak wynika z opublikowanego komunikatu spółka skupi się na maksymalizacji produkcji swego podstawowego produktu, jakim jest węgiel energetyczny.
Jednym z podstawowych założeń obowiązującej strategii było zwiększenie liczby produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla typ 34. W związku z wynikami przeprowadzonych badań, wskazujących na niewielką ilość węgla typu 34, w przebadanych próbkach jak również wzmożony popyt na węgiel energetyczny, spółka postanawia odstąpić od ww. założenia celem maksymalizacji produkcji jej podstawowego produktu. Odstąpienie od selektywnego wybierania węgla w złożu, pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po 2026 r. o ok. 10 proc. w stosunku do średnich wielkości przedstawionych w obowiązującej strategii" – czytamy w komunikacie.
Spółka zdecydowała się na aktualizację założeń ogłoszonych w strategii rozwoju Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2030 r. (perspektywa do 2040 roku) w zakresie planów produkcyjnych na kolejne lata weryfikując – jak podkreślono - podstawowe założenia w związku z istotną zmianą sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym w 2022 r.
Obecnie LW Bogdanka prowadzi prace nad kompleksową aktualizacją strategii, w ramach której rewizji podlegać mogą również inne jej elementy, w tym baza zasobowa, plany rozwojowe, a także inicjatywy strategiczne, w tym obejmujące poszukiwanie możliwości inwestycyjnych spoza core buisness".