Zmarł Tadeusz Sierny

 nekrolog min

Wyrazy współczucia rodzinie

składa

Zarząd Bractwa Gwarków