Naukowcy z GIG

autor: JM

na konferencji w Turcji
W dniach 23-25 stycznia br. delegacja Główego Instytutu Górnictwa uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w Ankarze przez Turecki Związek Pracodawców Przemysłu Górniczego. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Increasing traceability of OHS applications in underground coal mines with study of the self-combustibility” realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i Republiki Turcji.
Jak przypominają przedstawiciele GIG, głównym celem projektu było określenie zagrożeń BHP w podziemnych kopalniach węgla poprzez badanie samozapalności węgli, wraz z identyfikacją ryzyka oraz określeniem działań zapobiegających wypadkom.
Podczas konferencji dr inż. Marcin Karbownik, kierownik Laboratorium Analizy Gazów Zakładu Aerologii Górniczej GIG, jako reprezentant polskiej delegacji, wygłosił prezentację pod tytułem „Polish Hard coal mining and natural hazards occurring under Polish mining conditions”, w której omówiono sytuację polskiego górnictwa węgla kamiennego w minionych latach, m.in. warunki górniczo-geologiczne polskich kopalń oraz zagrożenia naturalne występujące w polskich kopalniach węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia pożarowego wraz z metodami jego rozpoznania i zwalczania.
Założony w 1925 r. Główny Instytut Górnictwa jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie. Świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu posiadają akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Akredytacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar, Polski Rejestr Statków.