Korekta jest następstwem

Polska Agencja Prasowa

 renegocjacji umów na dostawy węgla
Agencja Rozwoju Przemysłu, publikująca co miesiąc indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa, skorygowała w czwartek wartość indeksów w grudniu ubiegłego roku, a tym samym w całym zeszłym roku. Korekta jest następstwem renegocjacji umów na dostawy węgla.
Jest to związane z trwającym procesem renegocjacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy węgla pod względem jego wartości, które część spółek węglowych przeprowadziła w związku z sytuacją na rynku węgla. Efektem był szereg korekt wcześniej wystawionych faktur - wyjaśniła ARP w czwartkowym komunikacie.
Korekty, choć istotne, nie zmieniają jednak ogólnego obrazu sytuacji, potwierdzającego skalę wzrostu cen węgla, jaki nastąpił w ciągu minionego roku. Z indeksów cenowych ARP wynika, iż w grudniu ub. roku krajowy węgiel dla energetyki był dwa razy droższy niż rok wcześniej, a węgiel dla ciepłownictwa - około trzykrotnie.
Wartość skorygowanego indeksu węgla dla energetyki wyniosła w grudniu ub. roku 535,13 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 25,14 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii). W porównaniu z grudniem 2021 r. wynik ten jest lepszy o ok. 100 proc.
Skorygowany indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w grudniu ub. roku wartość 1193,24 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 47,87 zł za gigadżul) - to ok. 200 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.
Średnia wartość indeksu węgla dla energetyki w czwartym kwartale 2022 r. (po korekcie) wyniosła 543,89 zł, zaś w całym zeszłym roku 408,66 zł za tonę (odpowiednio 25,57 i 19,12 zł/GJ). W przypadku węgla dla ciepłownictwa w czwartym kwartale było to 1092,86 zł, a w całym 2022 roku 796,97 zł za tonę (odpowiednio 44,37 i 32,53 zł/GJ).
Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.
Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto a wagonie w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.