JSW dostanie

 ponad 1,6 mld zł. Powstało specjalne konsorcjum

 Autor: PAP
Konsorcjum ośmiu banków i instytucji finansowych zaangażuje 1 mld 650 mln zł w finansowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia, cele ogólnokorporacyjne oraz inwestycje środowiskowe.
W piątek (10 lutego) rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki do walnego zgromadzenia o ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania. Chodzi m.in. o hipotekę i zastaw rejestrowy na wybranych aktywach, cesję praw z wybranych umów handlowych oraz poręczenia udzielone przez niektóre spółki zależne JSW.
Konsorcjum finansujące JSW tworzą: Agencja Rozwoju Przemysłu, Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao SA, PKO BP, PZU, PZU Życie oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. Około 1 mld zł z 1,65 mld zł zadeklarowanej przez konsorcjum kwoty to zwiększone finansowanie, związane z realizacją wskazanych przez jastrzębską spółkę celów. Ostateczny termin spłaty zobowiązań określono na 28 grudnia 2030 roku.
Pozyskane przez JSW finansowanie zostanie udzielone w formule Sustainability-linked loan - to forma finansowania zawierająca określone zobowiązania związane z osiąganiem celów w obszarze zrównoważonego rozwoju czy środowiska. W przypadku JSW 490 mln zł z uzyskanego finansowania będzie przeznaczone na realizację inwestycji środowiskowych. 430 mln zł to finansowanie obrotowe, zaś równowartość 480 mln zł to kredyt terminowy w euro i dolarach.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie woj. śląskiego producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Grupa kapitałowa JSW zamknęła trzy kwartały 2022 r. rekordowym zyskiem powyżej 6,3 mld zł, przy przychodach przekraczających 16 mld zł. Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, przekładające się na wyższe niż w ub. roku przychody i zyski.