LW Bogdanka stanie

 autor: JM

 się spółką Skarbu Państwa
W środę (15 marca) wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych oraz zarządem LW Bogdanka. Jak zaznaczył, kwestie formalne związane z przejęciem kopalni przez Skarb Państwa mają zostać zakończone do końca lipca br.
Sasin podkreślił, że LW Bogdanka stanie się spółką Skarbu Państwa i będzie funkcjonować jako samodzielny podmiot gospodarczy. Przypomniał, że w czerwcu ubiegłego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o wykupie akcji spółki. Obecnie właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest koncern Enea.
To jest element transformacji sektora elektroenergetycznego, związanego z wydzieleniem aktywów węglowych, czyli powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Prace ws. NABE dobiegają końca, a tym samym trzy najważniejsze spółki energetyczne Grupa PGE, Grupa Enea, Tauron Polska Energia staną się firmami wolnymi od aktywów węglowych – argumentował Sasin.
W przypadku Grupy Enea to oznacza nie tylko przeniesienie do NABE elektrowni zasilanych węglem kamiennym, ale też wydzielenie LW Bogdanka – zaznaczył.
Jak wskazał wicepremier do końca lipca br. mają zakończyć wszystkie formalności związane z przygotowaniem przejęcia spółki, tak, aby po to tej dacie możliwy był wykup akcji LW Bogdanka.
Sasin odniósł się również do planów Bogdanki na przyszłość, która chce przekształcić się z kopalnie węgla w koncern multisurowcowy. Jak stwierdził spółka powinna działać w innych obszarach spółki i to znajdzie się w nowej strategii przygotowywanej przez LW Bogdanka.
LW Bogdanka jest jedyną społką prowadzącą wydobycie w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Pod koniec 2021 roku udział LW Bogdanka w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł 23 proc., natomiast udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce – 29,2 proc.