Będzie drugi etap

autor: AMC

 rewitalizacji budynku szybu Jan
Burmistrz Pszowa Czesław Krzystała podpisał umowę na realizację drugiego etapu rewitalizacji budynku dawnej maszyny wyciągowej szybu Jan. Zadanie obejmuje wykończenie wnętrz i zagospodarowanie terenu wokół budynku.
W nadesłanej informacji czytamy, że remont pokopalnianego obiektu rozpoczął się w styczniu 2022 r. Wówczas modernizowano obiekt z zewnątrz. Wykonano nową konstrukcję dachu, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, powstał szyb windy oraz nowe przegrody wewnętrzne, odnowiono, a miejscami wręcz zrekonstruowano, obiekt z zewnątrz. Ponadto zmodernizowano wieżę szybu Jan, tak, że stanie się ona ogólnodostępnym punktem widokowym.
Drugi etap modernizacji obejmuje prace zarówno wewnątrz budynku, jak również zagospodarowanie otoczenia. Obiekt zostanie kompleksowo wyremontowany i zmodernizowany także w środku. Ściany i stropy zostaną docieplone, zostaną wykonane nowe podłogi, stalowe schody  i szklane balustrady. Stojąca we wnętrzu maszyna wyciągowa zostanie zabezpieczona i odmalowana. Ponadto zostaną wykonane kompleksowe prace instalacyjne - czytamy w informacji prasowej.
Na terenie wokół obiektu, dla chcących odpocząć, zaplanowano skwery z altanami i ławkami, trawniki rekreacyjne, plac zabaw i ogród wertykalny. Inwestycja obejmuje również budowę chodników, dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi i placem manewrowym.
- Widzimy już pierwsze efekty prowadzonych robót. Dzisiaj mamy już odświeżony ale i unowocześniony wizualnie budynek. Teraz przed nami roboty wewnętrzne i stworzenie otoczenia obiektu, które będzie uzupełnieniem i wypełnieniem całości. Jak widać koncepcja, którą przedstawialiśmy wcześniej nabiera dzisiaj realnych kształtów  i jestem przekonany, że nowa przestrzeń spodoba się mieszkańcom. Zależało nam od początku, by odświeżyć i unowocześnić ten budynek i obszar wokół, jednocześnie nie zatracając pierwotnego i  jakże ważnego dla mieszkańców naszego miasta historycznego charakteru tego miejsca – podkreśla Piotr Kowol, zastępca burmistrza miasta, cytowany w oficjalnym komunikacie.
Urząd informuje, że generalnym wykonawcą drugiego etapu inwestycji będzie Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Artur Marcinek z Wodzisławia Śląskiego, a zgodnie z zawartą umową całość prac ma zakończyć się nie później niż jesienią przyszłego roku.
Koszt inwestycji przewidziany jest na 11,8 mln zł, z czego prawie 10 mln stanowią środki pozyskane przez Miasto z funduszy zewnętrznych. Inwestycja pn. Rewitalizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" w Pszowie - Etap II” dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Budynek dawnej maszyny wyciągowej szybu Jan znajduje się w Pszowie przy ul. ks. P. Skwary. Docelowo w obiekcie swoje miejsce znajdą Ośrodek Pomocy Społecznej i miejska biblioteka, a obszar wokół budynku stanie się terenem rekreacyjnym. Jest to pierwszy krok w kierunku nowego zagospodarowania i wykorzystania terenu pokopalnianego przejętego przez Miasto od Spółki Restrukturyzacji Kopalń.  
Na terenie ParkAnów, czyli na obszarze przejętym i przekształcanym przez miasto, w pokopalnianych budynkach i wokół nich powstaje teren na którym będzie prowadzona działalność edukacyjna, kulturalna i sportowo-rekreacyjna, a przestrzeń ta ma stać się atrakcyjna dla każdego.