Wolontariusze KGHM

autor: MD

 w Dniu Ziemi posadzili tysiące drzew
 
Blisko 30 tys. kg dwutlenku węgla rocznie pochłoną drzewa, które w Międzynarodowym Dniu Ziemi posadzili wolontariusze KGHM - poinformowały służby prasowe miedziowej spółki.
Sadzonki dębów będą rosły przy Hucie Miedzi Głogów. To element odbywających się każdego roku zalesień prowadzonych przez koncern. Tylko w ubiegłym roku KGHM posadził ponad 600 tys. drzew. Lasy na terenie huty w przyszłości zaspokoją zapotrzebowanie tlenowe dla ponad 2 mln osób!
Zasadzenia i zalesiania to tylko część z działań prośrodowiskowych, które prowadzi KGHM, ale w które bardzo chętnie włączają się pracownicy miedziowej spółki. Wyposażeni w szpadle i sadzonki zamienili pustą przestrzeń przy Hucie Miedzi Głogów w młodnik, który za kilka lat stanie się prawdziwym lasem.
Dzisiejsze nasadzenia to tylko promil tego, co KGHM robi dla środowiska. Mamy świadomość, że nasza działalność wpływa na otoczenie, i że sięgamy po cenne zasoby Ziemi. Dlatego pracujemy odpowiedzialnie, dostarczamy surowce, bez których powstrzymanie zmian klimatycznych nie jest możliwe i angażujemy się w ochronę środowiska. W ubiegłym roku na inwestycje proekologiczne wydaliśmy blisko ćwierć miliarda złotych – powiedział uczestniczący w akcji nasadzeń Marek Świder, wiceprezes zarządu KGHM ds. produkcji.
Zadania i zobowiązania związane z ochroną środowiska dla KGHM precyzują przyjęte w spółce polityki: środowiskowa i klimatyczna. Zgodnie z tą drugą, miedziowy gigant dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Ekologia jest także jednym z filarów obowiązującej w KGHM strategii.
KGHM systematycznie przekształca nasadzenia topolowe na drzewostany liściaste i długowieczne, które dostarczają do środowiska największe ilości tlenu. Sadzi dęby i buki jako główne gatunki lasotwórcze i uzupełnia je sadzonkami lipy, klonu czy modrzewia. Spółka uczestniczy również w projekcie tzw. „Leśnych Gospodarstw Węglowych”, którego ideą jest przebudowa lasów i wprowadzanie nowych zalesień, aby ograniczyć obecność dwutlenku węgla w atmosferze poprzez zwiększenia pochłaniania CO2 przez kompleksy leśne.
Tereny leśne przy Hucie Miedzi Głogów utworzono w byłej strefie ochronnej. Obecnie zajmują ponad 872 ha i są swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją zwierzęta i bujnie rozwija się roślinność. Dodatkowo stanowią naturalny filtr powietrza, pochłaniając i neutralizując szkodliwe związki. 1 ha lasu, w zależności od gatunków i wieku rosnących w nim drzew, w ciągu doby wytwarza około 700 kg tlenu. To dzienne zapotrzebowanie dla 2500 osób.
Lasy pełnią też bardzo ważną rolę w procesie pochłaniania dwutlenku węgla. Jak wynika z badań, jedno drzewo pochłania rocznie ok. 6-7 kg dwutlenku węgla, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych. Oznacza to, że lasy należące do głogowskiej huty KGHM w ciągu roku pochłoną spaliny emitowane przez ponad 3 tys. pojazdów.