Prawie 6 mln zł

Polska Agencja Prasowa

 dla miast i gmin z woj. śląskiego na poprawę jakości powietrza
 
 
Ponad 30 projektów miast i gmin woj. śląskiego otrzyma wsparcie w nowym Marszałkowskim Programie Poprawy Jakości Powietrza z budżetem 5,7 mln zł. Składają się na niego konkurs na działania poprawiające jakość powietrza i konkurs nagradzający gminy, które najlepiej sobie z tym radzą.
Pilotaż programu, w którym gminy z regionu mogły składać wnioski do 7 marca, ogłoszono w połowie lutego br. Na wtorkowej, 23 maja, konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego podsumowano rezultaty: łączna wartość złożonych wniosków dwukrotnie przekroczyła pulę dostępnych środków.
 Kwestie związane z ochroną powietrza i koniecznością wyeliminowania smogu traktowane są przez zarząd województwa priorytetowo, zwłaszcza że przez dekady byliśmy regionem, który borykał się z szeroko pojętymi problemami ekologicznymi - ocenił marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.
Mamy jednak podstawy, aby patrzeć w przyszłość z optymizmem. Nasze województwo jest liderem programu Czyste powietrze, którego ideą jest wymiana źródeł ciepła na przyjazne środowisku naturalnemu, realizujemy uchwałę antysmogową, przyjęliśmy także program Zielone Śląskie rozpisany do 2030 r., a jego podstawowym założeniem jest swoista ekologiczna transformacja Śląska. Chcemy być regionem zielonych technologii - wyjaśnił marszałek.
Wskazał, że Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza jest kolejnym etapem przywracania świadomości ekologicznej w regionie. Ocenił, że zainteresowanie programem oznacza wzrost tej świadomości. Zadeklarował, że środki programu będą sukcesywnie zwiększane. - Bo to jest inwestycja w zdrowie - stwierdził Chełstowski.
Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza ma być realizowany cyklicznie w postaci konkursów rozdzielających dotacje celowe. Pierwszy konkurs - Inicjatywa Antysmogowa, z budżetem 5 mln zł - kierował środki na zadania wspierające gminy i służby kontrolne w działaniach dotyczących poprawy jakości powietrza. Województwo śląskie wesprze tu działania zmierzające do wypełniania zapisów regionalnej uchwały antysmogowej (gmina mogła złożyć kilka wniosków o dofinansowanie, ale łączna wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 200 tys. zł). Wnioski mogły dotyczyć np. zakupu narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych czy wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne w samorządowych obiektach użyteczności publicznej.
Blisko 5 mln zł z pierwszego konkursu rozdysponowano pomiędzy 30 gmin. Środki trafią na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, zakup oczyszczaczy powietrza, dronów wyposażonych w kamery i systemy teledetekcyjne, kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej, modernizacje systemów ogrzewania, czy - jak w przypadku Tychów - zakup pojazdu z napędem elektrycznym, który posłuży jako mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń.
Drugi konkurs - Gmina Pełną Piersią, skierowano do gmin, które najlepiej radzą sobie z ochroną powietrza. 700 tys. zł rozdysponowano w formie nagród dla gmin na realizację zadań proekologicznych związanych z ochroną powietrza. Nagrody i wyróżnienia otrzymały: Godów (250 tys. zł), Gorzyce (200 tys. zł), Świerklany (150 tys. zł), a także Krzyżanowice i Marklowice (po 50 tys. zł).
Ogłaszając program w lutym br., śląski urząd marszałkowski sygnalizował plany rozszerzenia go o pakiet dla środowiska i czystego powietrza zawierający narzędzia finansowe w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego, jakimi dysponować będzie urząd w projekcie LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.