AGH zaprasza

Prezentacja

 Bezpieczeństwo Pracy – Edukacja i Dobre Praktyki
 
29 września Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie organizuje jubileuszową konferencję naukowo-techniczną pt. "Bezpieczeństwo Pracy – Edukacja i Dobre Praktyki" z okazji 25-lecia programu Studiów Podyplomowych - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
W programie konferencji przewidziano kilka sesji poświęconych bezpieczeństwu w sektorze przemysłu i górnictwa, nowym technologiom oraz przyszłości inżynierii bezpieczeństwa.
Konferencja jest skierowana do absolwentów Studiów Podyplomowych BHP, pracowników naukowych, przedstawicieli organów nadzoru, a także specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś związany zawodowo z branżą BHP, czy też interesujesz się tą tematyką, konferencja stanowi doskonałą okazję do wymiany osiągnięć naukowych i doświadczeń w interdyscyplinarnym środowisku ekspertów.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach konferencji, które odbędą się w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Więcej informacji oraz aktualności na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: www.spdbhp.agh.edu.pl.