Zmiana we władzach

autor: JM

 węglowej spółki
 
W środę, 27 września, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka podjęło uchwały dotyczące powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. Zostali nimi Piotr Breś i Kamil Szafrański.
„Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance (Spółka) informuje, iż w dniu 27 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w wyniku podjętych uchwał powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Bresia na Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Kamila Szafrańskiego na Członka Rady Nadzorczej, na okres trwającej wspólnej trzyletniej kadencji” – poinformowano w komunikacie.
„Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Breś oraz Pan Kamil Szafrański nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS” – wskazano dalej.
Piotr Breś jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Elektrotechnika. Ukończył następujące studia podyplomowe: „Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich" - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Master of Business Administration" na Politechnice Lubelskiej. Od 2008 do 2021 roku prowadził działalność gospodarczą w branży marketingowej oraz eventowej. Od 2014 r. radny Miasta Lublin - Członek Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. W latach 2019 - 2020 członek Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej. Od maja 2021 r. dyrektor Lubelskiego Oddziału Totalizatora Sportowego. Jest członkiem Rady Programowej Radia Lublin a także przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.
Kamil Szafrański jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacji: Finanse Przedsiębiorstwa, Bankowość oraz absolwentem studiów podyplomowych eMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania zdobywał podczas pracy na rzecz: GK PGNiG w Exalo Drilling S.A., GK Lotos w Lotos Serwis Sp. z o.o., GK Agencji Rozwoju Przemysłu w Operator ARP Sp. z o.o.
LW Bogdanka to jedyna kopalnia prowadząca wydobycie w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Na koniec pierwszego półrocza 2023 roku GK LW Bogdanka zatrudniała 5947 osób, natomiast LW Bogdanka 5062 osoby.