W Grodzie Kraka

autor: MD

 rozpoczęło się spotkanie ekspertów z zakresu bhp
Konferencja pt. „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki” rozpoczęła się dzisiaj, 29 września, w Krakowie. Jest ona organizowana z okazji 25-lecia kształcenia na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej.
Konferencja skierowana jest do naukowców, inspektorów oraz specjalistów z zakresu bhp. Ma być płaszczyzną wymiany osiągnięć naukowych i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym oraz praktykami z branży bhp. Zostaną na niej poruszane zagadnienia związane z kształceniem i szkoleniami w zakresie bhp, formalnoprawnymi aspektami bezpieczeństwa, zagrożeniami w środowisku pracy, ryzykiem i zarządzaniem bezpieczeństwem, zdrowiem i bezpieczeństwem psychicznym pracowników, kulturą bezpieczeństwa pracy, środkami ochronnymi oraz bezpieczeństwem techniczno-środowiskowym. 
Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 w Centrum Dydaktyki AGH (pawilon U2, ul. Reymonta 7). W sesji inauguracyjnej swoje referaty przedstawią prof. Zbigniew Burtan z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Andrzej Pakura z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach, Leszek Rymarowicz ze Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bartosz Gaca z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dalszej części obrad głos zabiorą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Politechniki Śląskiej, Państwowej Inspekcji Pracy, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie. W sumie w czasie trzech sesji będzie można wysłuchać blisko 30 wystąpień. Obrady potrwają do ok. godz. 19.00. Potem odbędzie się spotkanie koleżeńskie.
Organizatorami konferencji są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami - Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie oraz Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze.
Komitetowi organizacyjnemu szefuje prof. Zbigniew Burtan, kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. Natomiast przewodniczącym komitetu naukowego jest prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH.
Honorowy patronat nad konferencją objęli m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz rektor AGH prof. Jerzy Lis. W gronie patronów medialnych są redakcje portalu netTG.pl Gospodarka-Ludzie oraz Trybuny Górniczej.