Wystawę, która jest zlokalizowana

 autor: MD 

 w dawnych budynkach stolarni i spichlerza, można oglądać do 30 czerwca przyszłego roku
 
Zwiedzanie muzeów i sama forma ekspozycji w nich diametralnie zmieniła się w ostatnich latach. Teraz oczekujemy czegoś więcej niż eksponatów w gablotach. Chcemy nie tylko zobaczyć czy posłuchać, ale też dotknąć, powąchać czy posmakować. Większą część naszych zmysłów zaangażuje na pewno wystawa poświęcona 200-letniej historii kopalni Katowice. Można ją oglądać od 16 września w Muzeum Śląskim w Katowicach, które powstało właśnie na terenie zlikwidowanego zakładu górniczego. Na potrzeby placówki zaadaptowano niektóre pokopalniane zabudowania, a górniczy charakter tego miejsca podkreśla zachowana wieża szybu Warszawa.
Odwiedzając tę wystawę, obejrzymy szereg pamiątek zgromadzonych po kopalni Katowice. Są zakładowe sztandary, górnicze mundury, tabliczki informacyjne, figury i obrazy św. Barbary, mapy, makiety czy nawet elementy zastawy, na których znajdziemy jeszcze poprzednią nazwę kopalni, czyli Ferdynand. Do tego mnóstwo archiwalnych zdjęć i opisów, które przedstawiają losy tego zakładu.
Biorąc do ręki słuchawkę telefonu, możemy usłyszeć wspomnienia byłych pracowników. Tak np. Wiesław Chlewicki wspomina kobietę-sztygara z KWK Katowice. To niejedyne świadectwo, które w ten sposób możemy wysłuchać na ekspozycji przygotowanej przez MŚ.
Nie wszystkich eksponatów możemy dotknąć, ale możemy z bliska przyjrzeć się górniczym ubraniom roboczym i zobaczyć, jak wiszą na hakach. To taka namiastka dobrze znanej górnikom szatni łańcuszkowej. Są też szafki, a w nich niespodzianki. Możemy bowiem wytężyć węch i sprawdzić, jak pachnie węgiel, smar czy guma z przenośnika taśmowego.
Na wystawie, której kuratorem jest dr Piotr Rygus, nie zabrakło także multimediów, na których pokazywane są filmy nakręcone w czynnej kopalni. To wszystko wprowadza widza jeszcze bardziej w ciekawy górniczy świat, który nie jest dostępny dla każdego.
Wystawę, która jest zlokalizowana w dawnych budynkach stolarni i spichlerza, można oglądać do 30 czerwca przyszłego roku.

1695894034 wystawa kwk katowice md 26